Naš tim

Tim advokatske kancelarije Todorović & partneri

Ivan Todorović

Ivan Todorović

Pravne oblasti: kompanijsko pravo, trgovinsko pravo, ekološko pravo, parnice, stečaj, intelektualna svojina, odbrana u postupcima za krivična dela u oblasti privrede, poresko pravo, transferne cene.

Advokat od 2010. godine. Autor sledećih radova:


 • Akt | Todorović & Partneri „Ponuda za preuzimanje akcionarskih društava“, master rad, 2008 „Odgovornost za pravne nedostatke pri prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica“, Pravo i privreda, br. 10-12/2014
 • Akt | Todorović & Partneri „Klase u planu reorganizacije“, Strani pravni život, br. 3/2014 „Izvršenje na udelu u privrednom društvu“, Bilten komore izvršitelja, br. 2/2015
 • Akt | Todorović & Partneri “Predlaganje plana reorganizacije u skladu sa načelom savesnosti i poštenja” – master teza 2008
 • Akt | Todorović & Partneri „Izvršenje na udelu u privrednom društvu“, Bilten komore izvršitelja, br. 2/2015
 • Akt | Todorović & Partneri “Izvodljivost plana reorganizacije”
 • Akt | Todorović & Partneri “Izvršenje novčanog potrazivanja na žigovima” - Bilten komore izvršitelja 3/2016
 • Akt | Todorović & Partneri “Klauzula zabrane konkurencije” - Radno-pravni savetnik 9/2016
 • Akt | Todorović & Partneri “Smenski rad” – Radno pravni savetnik 5/2016
 • Akt | Todorović & Partneri “Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju” - Radno-pravni savetnik 4/2017
 • Akt | Todorović & Partneri “Višak zaposleni” – Radno-pravni savetnik 12/2016

Obrazovanje: Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine. Odbranio master tezu iz Privrednog prava 2008. godine. Doktorsku disertaciju na temu Pravne posledice usvajanja plana reorganizacije odbranio u februaru 2016. godine.

Jezici: engleski, nemački, francuski.


AKT | Todorović i Partneri
Milana Aleksić

Milana Aleksić

Pravne oblasti: radno pravo, finansije, javne nabavke, ugovorno pravo, zastupanje pred sudovima, pravo zivotne sredine.

Advokatski pripravnik od februara 2015. godine .

Advokat od jula 2017. godine.

Obrazovanje: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završila 2014. godine, Odbranila master tezu iz Radnog i socijalnog prava 2015. godine na temu: “Fleksibilno uređivanje i organizacija radnog vremena-ključni pravni aspekti”.

Jezici: engleski, španski.


AKT | Todorović i Partneri
Bojana Veselinović

Bojana Veselinović

Pravne oblasti: intelektualna svojina, privredno pravo, parnice.

Upisana u imenik advokata AKB od jula 2017. godine.

Obrazovanje: Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu 2012. Odbranila master tezu iz međunarodnog javnog prava 2013. godine.

Jezici: engleski.


AKT | Todorović i Partneri
Marko Petković

Marko Petković

Pravne oblasti: nekretnine, privredno pravo, ugovorno pravo, poresko pravo, krivično pravo iz oblasti krivičnih dela protiv imovine, prekšajno pravo, neprofitni sektor, sportsko pravo, Advokatski pripravnik od 2014 godine Advokat od juna 2017 godine.

Član Komore Italijansko – Srpskih privrednika.

Obrazovanje: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu zavrišio u junu 2014. godine, master tezu iz Poreskog prava odbranio 2016 godine. Pravosudni ispit Ministarstva pravde položio 2017 godine. Advokatski ispit pred Advokatskom komorom Beograda položio 2017. godine.

Advokat je od 2016 autor sledećih radova:


 • Akt | Todorović & Partneri “Prava poreskih obveznika i njihova ograničenja kroz rad poreskih organa”, master rad,2016

Jezici: engleski, italijanski


AKT | Todorović i Partneri
Iva Živković

Iva Živković

Iva Živković je završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, i trenutno živi u Berlinu. Od 2010 - 2012 je radila u Katastru nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda, a zatim je radila kao pripravnik u Advokatskoj kancelariji Todorović od 2012 - 2013.

Protekle četiri godine je provela u Londonu, gde se bavila oblastima obnovljivog lokalnog razvoja, organske proizvodnje hrane i odgovorne poslovne prakse, iz kojih je stekla nekoliko Londonskih City & Guilds sertifikata. Posebno je bila aktivna u okviru rada Organiclea Cooperative iz severnog Londona. Oblasti kojima se bavi su fair trade praksa, obnovljivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje kompanija.


AKT | Todorović i Partneri
Milena Đukić

Milena Djukić

Pravne oblasti: kompanijsko pravo, radno pravo, nekretnine, rešavanje sporova, zastupanje pravnih i fizičkih lica pred sudovima.Advokatski pripravnik od jula 2020. godine. Upisana u Advokatsku komoru Beograda.Obrazovanje: Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2020. godine. Trenutno je na master studijama iz oblasti međunarodnog prava.Jezici: engleski.


AKT | Todorović i Partneri

Velibor Pejčić

Pravne oblasti: Nekretnine

Advokat od 2015 godine. Prethodno radno iskustvo u renomiranim bankama specijalista za nekretnine od 2012 – 2015, Služba za katastar nepokretnosti 2011-2012. Govori engleski jezik.

 


AKT | Todorović i Partneri

NAŠA FILOZOFIJA

AKT Advokati | Todorović & Partneri

VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja.


Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.

SAZNAJTE VIŠE

Copyright © 2014 - 2021 Advokatska kancelarija Todorović - Sva prava zadržana

Top