Publikacije

Publikacije

Žigovi i vinske etikete

Žigovi i vinske etikete

Da bi se neka oznaka mogla registrovati kao žig, neophodno je da se ispune određeni uslovi.

Da bi se neka oznaka mogla registrovati kao žig, između ostalog neophodno je da se ispune uslovi:

  • da je znak podoban za razlikovanje robe prometu, da nije sličan ili istovetan za ranijim žigom,
  • da znak nije u svakodnevnom govoru ili u dobrim trgovinskim običajima postao uobičajen za označavanje određene vrste robe
  • da znak ne dovodi svojim izgledom ili sadržajem u zabludu učesnike u prometu u pogledu vrste, kvaliteta, geografskog oznaka porekla robe, drugih svojstava robe
  • da znak ne sadrži zvanične znakove ili punceve za kontrolu ili garanciju kvaliteta, niti sme da ih podržava, osim po pisanom odobrenju nadležnog organa
  • da znak ne bude sadržan isključivo od oznaka ili podataka koji u prometu mogu služiti za označavanje vrste, kvaliteta, količine, namene, vrednosti, geografskog porekla, vremena proizvodnje robe ili pružanja usluga, ili drugih karakteristika robe, odnosno usluga

Postavlja se pitanje, u kojoj meri se etiketa na vinima može zaštiti kao žig, odnosno koji elementi etikete imaju distinktivnu ulogu .

Izabrano ime vina može biti element koji se štiti posebnim žigom ili u okviru složenog žiga na vinskoj etiketi. Pri izboru treba voditi računa da li postoje drugi slični ili identični nazivi na relevantnom tržištu, kako u vidu zaštićenih žigova, tako i u pogledu nezaštićenih znakova (zbog propisa o nelojalnoj konkurenciji). Naziv vina može biti odlučujući u poređenju dve slične etikete, jer se u žigovnom pravu često smatra da reči “govore” i da je naziv bitan element koji potrošači najpre zapamte.

Ime vina može biti stilizovano i kombinovano i sa nekim grafičkim rešenjem. Nazivi poput Merlot, Chardonnay, Cabernet Sauvignon i slično ne čine samu etiketu distinktivnom, ali se mogu koristiti kao njen deo. Element distinktivnosti etiketi mogu dati nazivi poseda i slike konkretnih objekata ili vinograda, dok se geografske oznake porekla koriste u skladu sa posebnim zakonima koji tu oblast uređuju.

Naša kancelarija se bavi registracijom i zaštitom prava intelektualne svojine, uključujući žigovima i pitanjima njihove distinktivnosti i eventualne povrede na tržištu.

Kontakt:

advokat Ivan Todorović

itodorovic@akt.rs

Povratak

NAŠA FILOZOFIJA

AKT Advokati | Todorović & Partneri

VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja.


Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.

SAZNAJTE VIŠE

Copyright © 2014 - 2021 Advokatska kancelarija Todorović - Sva prava zadržana

Top