Naplata potraživanja
stečaj i reorganizacija

Usluge - Naplata potraživanja, stečaj i reorganizacija

Vođenje izvršnih postupaka, zaplena potraživanja dužnika prema trećim licima. Pobijanje poslova raspolaganja imovinom učinjenih od strane dužnika.

Podnošenje prijava potraživanja u stečaju, ostvarivanje prava pri Fondu solidarnosti. Savetovanje i zastupanje stečajnih dužnika i stečajnih poverilaca, postupci za utvrđenje osporenih potraživanja, razlučna i izlučna prava. Pobijanje pravnih poslova kojim je stečajni dužnik raspolagao imovinom.

Savetovanje pri izradi planova reorganizacije, naplata potraživanja utvrđenih planom, ostvarivanje prava poverilaca na informisanje o toku reorganizacije.


AKT | Todorović i Partneri

NAŠA FILOZOFIJA

AKT Advokati | Todorović & Partneri

VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja.


Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.

SAZNAJTE VIŠE

Copyright © 2014 - 2021 Advokatska kancelarija Todorović - Sva prava zadržana

Top