Nekretnine i stambeno
pravo

Usluge - Nekretnine i stambeno pravo

Izrada ugovora o kupoprodaji nekretnina, založnih izjava, upis promena u katastru nepokretnosti, due dilligence, zakup poslovnih i stambenih nekretnina, regulisanje suinvestitorskih odnosa, ugovori o građenju, pravna podrška prilikom projektovanja, provera dokumentacije prilikom prometa nepokretnosti.

Realizacija hipoteka, zaštita dužnika pri hipotekarnim prodajama prilikom nepravilno utvrđene vrednosti nepokretnosti.

Savetovanje u pogledu usluga održavanja nepokretnosti (facility management).

Konstitutivni i drugi akti za skupštine stambenih zgrada, ugovori o zajedničkom održavanju višestambenih zgrada, pravni aspekti organizovanja sistema održavanja zgrada, naplata potraživanja, pravna podrška u uređivanju susedskih odnosa. Naknada štete koja je nastala u vezi sa susedskim odnosima. Odštetni zahtevi prema investitorima.


AKT | Todorović i Partneri

NAŠA FILOZOFIJA

AKT Advokati | Todorović & Partneri

VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja.


Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.

SAZNAJTE VIŠE

Copyright © 2014 - 2021 Advokatska kancelarija Todorović - Sva prava zadržana

Top