Privredno i kompanijsko
pravo

Usluge - Privredno i kompanijsko pravo

Osnivanje privrednih društava, izrada osnivačkih akata, statuta i rešavanje odnosa između vlasnika društva (ugovor članova društva). Statusne promene – spajanje, odvajanja i podele privrednih društava, ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji. Regulisanje zaštite konkurencije i čuvanje poslovnih trajni društva.

Pokretanje stečajnih postupaka, sastavljanje unapred pripremljenih planova reorganizacije i savetovanje tokom celog postupka sprovođenja plana. Zastupanje poverilaca protiv društava u stečaju ili u postupku reorganizacije, prigovori protiv unapred pripremljenih planova reorganizacije.

Likvidacija društava, korporativno upravljanje, ugovorno regulisanje zajedničkih ulaganja. Usklađenost poslovanja (compliance) sa pozitivnim propisima. Zastupanje u upravnim postupcima, savetovanje u poreskim postupcima. Zaštita manjinskih akcionara.

Posebna ekspertiza u pogledu distributerskih ugovora, ugovora o trgovinskom zastupanju, ugovora o posredovanju i franšizi.

Savetovali smo klijente u oblastima trgovine, nekretnina, farmaceutske industrije, hemijske industrije, elektronske industrije, prehrambene industrije, drumskog saobraćaja, internet usluga, osiguranja, lizinga, turizma.


AKT | Todorović i Partneri

NAŠA FILOZOFIJA

AKT Advokati | Todorović & Partneri

VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja.


Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.

SAZNAJTE VIŠE

Copyright © 2014 - 2021 Advokatska kancelarija Todorović - Sva prava zadržana

Top