Zaštita korisnika
finansijskih usluga

Usluge - Zaštita korisnika finansijskih usluga

Zaštita od nezakonito obračunatih kamata, nepravilnih procena vrednosti nekretnina i pokretnih stvari.

Ugovori o kreditu, ugovori o izdavanju bankarskih garancija, lizing (finansijski i oprerativni). Uspešno smo zastupali fizička i pravna lica protiv vodećih banaka i lizing kuća. Platne kartice, ugovori o sefu.

Zaštita učesnika finansijskih tržišta, Forex.

Pravno savetovanje u oblasti imovinskog i neimovinskog osiguranja, naplata štete od osiguranja.


AKT | Todorović i Partneri

NAŠA FILOZOFIJA

AKT Advokati | Todorović & Partneri

VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja.


Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.

SAZNAJTE VIŠE

Copyright © 2014 - 2021 Advokatska kancelarija Todorović - Sva prava zadržana

Top