Analiza mera Ministarstva Finansija Republike Srbije

Advokatska kancelarija Todorović i partneri analizira predlog mera Ministarstva finansija Republike Srbije pod nazivom „Program ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Kovid – 19 i podrušku privredi Srbije“.

Ministarstvo finansija Republike Srbije je predstavilo program koji obuhvata četiri seta mera.

Tri seta mera se odnosi na očuvanje privrednog sektora, dok se četvrti set mera odnosi na punoletna fizička lica.

Prva tri seta mera će se primenjivati samo na privredne subjekte koje nisu:

• Tokom vanrednog stanja umanjili broj zaposlenih za više od 10% (ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja)

• Privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja, odnosno pre 15.03.2020. godine.

U daljem tekstu ćemo prikazati mere koje su će biti donete.

I Prvi set mera pretpostavlja u najvećem delu odlaganja plaćanja dospelih poreskih obaveza, uz kasniju otplatu na rate, najranije od početka 2021. godine.

• Odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinose za privatni sektor, tokom trajanja vanrednoga stanja, uz kasniju otplatu nastale obaveze u ratama sa početkom najaranije otplate od 2021. godine.

• Odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit u drugom kvartalu.

• Oslobađanje davalaca donacija od obaveze plaćanja PDV – a.

II Drugi set mera se odnosi se na direktna davanja preduzećima, isplatu pomoći u visini minimalne zarade za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća, odnosno subvencije 50% minimalne zarade velikim preduzećima, čiji zaposleni su poslati na prinudni odmor, zbog smanjenog obima poslovanja ili potpune obustave rada.

Direktna pomoć preduzetnicima koji se paušalno oporezuju i koji plaćaju porez na stvarni prihod, mikro, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru – uplata pomoći u visini minimalca (za vreme trajanja vanrednog stanja), i za velika preduzeća uplata pomoći u visini 50% minimalca za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prestanak rada (član 116 i 117. Zakona o radu).

III Treći set mera se odnosi na očuvanje likvidnosti privrednih subjekata u uslovima ekonomske krize očekivane tokom i po okončanju vanredne situacije prouzrokovane pandemijom Kovid-19 virusa. Konkretno, program predviđa dve mere:

• program za dodelu kredita za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, poljoprivrednih gazdinstava i zadruga koji su registrovani u relevantnom registru preko Fonda za razvoj Republike Srbije;

• garantne šeme za podršku privredi u uslovima Kovid-19 krize za kredite za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, kao i poljoprivrednih gazdinstava preko komercijalnih banaka koje posluju u Republici Srbiji.

IV Četvrti set mera se odnosi na dodelu ditektne pomoći svim punoletnim građanima Republike Srbije u iznosu od 100 EUR.

Pomenute mere su u fazi usvajanja, njihovi uslovi i način primene nisu precizirani u ovom trenutku.

Njihovo usvajanje je najavljeno od strane Ministarstva finansija Republike Srbije u narednih 10 dana.

Detaljniji program možete videti na sledećem sajtu: https://www.mfin.gov.rs/.

Advokatska kancelarija Todorović i parntneri

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button