Usluge
U prilici smo da odgovorimo izazovima kompleksnih slučajeva i transakcija sa međunarodnim elementima i na lokalnom nivou.
 • Usluge
 • Privredno i kompanijsko pravo
 • Osnivanje privrednih društava, izrada osnivačkih akata, statuta i rešavanje odnosa između vlasnika društva
 • Detaljnije ...
 • Usluge
 • Nekretnine i stambeno pravo
 • Izrada ugovora o kupoprodaji nekretnina, založnih izjava, upis promena u katastru nepokretnosti
 • Detaljnije ..
 • Usluge
 • Radno pravo
 • Poslodavci često koriste svoj dominatni položaj u odnosu na zaposlene i ugrožavaju njihova prava. U našoj advokatskoj kancelariji možete dobiti sve pravne savete i rešiti sve nedoumice vezane za radno pravo i ostvarivanja prava zaposlenih.
 • Detaljnije
 • Usluge
 • Naplata potraživanja, stečaj i reorganizacija
 • Savetovanje i zastupanje stečajnih dužnika i stečajnih poverilaca
 • Detaljnije ...
 • Usluge
 • Parnice i arbitraža
 • Naš pristup podrazumeva detaljnu analizu problema i pronalaženje najboljih rešenja za klijenta. Preventivno savetovanje pre nastupanja spornih situacija.
 • Detaljnije ...
 • Usluge
 • Pravo intelektualne svojine, internet pravo
 • Zastupanje pred Zavodom za intelektualnu svojinu, savetovanje u oblasti autorskih prava.
 • Detaljnije ...
 • Usluge
 • Zaštita korisnika finansijskih usluga
 • Zaštita od nezakonito obračunatih kamata,ugovori o kreditu, ugovori o izdavanju bankarskih garancija
 • Detaljnije ...
 • Usluga
 • Krivično pravo u oblasti privrede
 • Odbrana za krivična dela utaje poreza, zloupotrebe položaja odgovornog lica, zloupotreba ovlašćenja
 • Detaljnije ...
 • Usluge
 • Neprofitni sektor, sportsko pravo, školstvo
 • Zastupamo udruženja građana, stambene zgrade, privatne školske  sportske klubove i sportiste
 • Detaljnije ...
 • Usluge
 • Ekološko pravo
 • Ekološko pravo podrazumeva propise u oblasti opasnog i neopasnog otpada, zagađenje vazduha, zagađenje zemljišta, zagađenje vode, zaštita šuma ...
 • Detaljnije ...
 • Usluge
 • Imigraciono pravo
 • Naša kancelarija ima višegodišnje iskustvo u pružanju usluga iz oblasti imigracionog prava
 • Detaljnije ...
Call Now Button