Privredno i kompanijsko pravo
Osnivanje privrednih društava, izrada osnivačkih akata, statuta i rešavanje odnosa između vlasnika društva.

Privredno i kompanijsko pravo

Osnivanje privrednih društava, izrada osnivačkih akata, statuta i rešavanje odnosa između vlasnika društva (ugovor članova društva). Statusne promene – spajanje, odvajanja i podele privrednih društava, ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji. Regulisanje zaštite konkurencije i čuvanje poslovnih trajni društva.

Pokretanje stečajnih postupaka, sastavljanje unapred pripremljenih planova reorganizacije i savetovanje tokom celog postupka sprovođenja plana. Zastupanje poverilaca protiv društava u stečaju ili u postupku reorganizacije, prigovori protiv unapred pripremljenih planova reorganizacije.

Likvidacija društava, korporativno upravljanje, ugovorno regulisanje zajedničkih ulaganja. Usklađenost poslovanja (compliance) sa pozitivnim propisima. Zastupanje u upravnim postupcima, savetovanje u poreskim postupcima. Zaštita manjinskih akcionara.

Posebna ekspertiza u pogledu distributerskih ugovora, ugovora o trgovinskom zastupanju, ugovora o posredovanju i franšizi.

Savetovali smo klijente u oblastima trgovine, nekretnina, farmaceutske industrije, hemijske industrije, elektronske industrije, prehrambene industrije, drumskog saobraćaja, internet usluga, osiguranja, lizinga, turizma.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button