Radno pravo
U našoj advokatskoj kancelariji možete dobiti sve pravne savete i rešiti sve nedoumice vezane za radno pravo i ostvarivanja prava zaposlenih.

Radno pravo

Poslodavci često koriste svoj dominatni položaj u odnosu na zaposlene i ugrožavaju njihova prava. U našoj advokatskoj kancelariji možete dobiti sve pravne savete i rešiti sve nedoumice vezane za radno pravo i ostvarivanja prava zaposlenih.Pružamo podršku fizičkim licima u ostvarivanju prava iz oblasti rada, naplate potraživanja prema poslodavcima, takođe savetujemo u postupcima za sprečavanje zlostavljanja na radu (mobing).

Pored toga, naša advokatska kancelarija vrši pravno savetovanje privrednim društvima u oblasti radnog prava, izrada internih pravilnika i ugovora o radu, kolektivnih ugovora kod poslodavca, ugovora o delu, menadžerskih ugovora i sličnih akata.
Ostale usluge iz oblasti radnog prava koje možete dobiti od nas:

 • Savetovanje privrednih društava u pogledu zakonitosti poslovanja
 • Izrada pravilnika o organizaciji i sistematizaciji
 • Pravilnika o radu
 • Ugovora o radu
 • Kolektivnih ugovora kod poslodavaca
 • Ugovor o delu i ugovor o pravima i obavezama direktora (menadžerski ugovori).
 • Regulisanje angažovanja zaposlenih sa radom od kuće ili na terenu
 • Aneksi ugovora o radu
 • Prestanak radnog odnosa
 • Disciplinski postupci kod poslodavca
 • Sporazumi o prestanku radnog odnosa i tehnološki višak
 • Zabrana konkurencije tokom rada kod poslodavca i po prestanku zaposlenja
 • Podrška fizičkim licima u ostvarivanju prava iz oblasti rada i naplata potraživanja
 • Savetovanje u postupcima za sprečavanje zlostavljanja na radu (mobing) i za uzbunjivanje
 • Parnični postupci iz oblasti radnog prava i postupci pred Inspekcijom rada
 • Radne dozvole za strance
 • Izrada potrebne dokumentacije i vođenje kroz celokupan postupak.
 • Produženje dozvola
 • Upućivanje zaposlenih na rad u inostranstvo
 • Pravni saveti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Sto se tiče zakona o radu išlo se na njegovo usklađivanje sa EU, čime su uvedene mnogobrojne novine i nova rešenja.

U koliko Vam je potrebna bilo kakva informacila ili savet vezano za radno pravo, naš tim Vam stoji na raspolaganju da Vam predoči sve mogućnosti i da različite savete kako bi uspešno rešili sve vaše nedoumice ili sporove.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button