Pravo intelektualne svojine, internet pravo
Pretraga, registracija i zaštita žigova, patenata,savetovanje u oblasti autorskih prava, podrška pri online trgovini.

Pravo intelektualne svojine, internet pravo

Pretraga, registracija i zaštita žigova, patenata, industrijskog dizajna, prenos prava.

Zastupanje pred Zavodom za intelektualnu svojinu, savetovanje u oblasti autorskih prava.

Pružamo podršku pri online trgovini i uslugama, izrada opštih uslova korišćenja internet sajtova, zaštita internet domena.

Savetovali smo renomirane domaće internet prodavnice.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button