Publikacije

Pravo na porodičnu penziju može ostvariti širok krug lica u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Na prvom mestu pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice (supružnik i vanbračni partner, deca, roditelji. Važno je naglasiti da su članovi porodice taksativno nabrojani u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju i ovde ih nećemo detaljno navoditi):

Detaljnije