Publikacije

Zlostavljanje na radu podrazumeva nezakonite radnje sa određenim ciljem vršene u kontinuitetu usmerene na povredu psihičkog integriteta zaposlenog čije je kažnjavanje predviđeno Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu.

Detaljnije

U skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije dominantan položaj ima učesnik na tržištu koji, zbog svoje tržišne snage, može da posluje na relevantnom tržištu u značajnoj meri nezavisno u odnosu na stvarne ili potencijalne konkurente, kupce, dobavljače ili potrošače.

Detaljnije
Call Now Button