Publikacije

Izvor: https://pixabay.com/vectors/copyright-thief-stolen-intellectual-6809961/

Bilo da ste samostalni umetnik, startap ili razvijena IT kompanija, poznavanje Zakona o autorskom I srodnim pravima može da vam pomogne da izbegnete skupe pravne sporove oko intelektualne svojine.

Detaljnije

Kada sa jedne strane imamo Evropsku uniju (EU), koja je svetski lider u borbi protiv klimatskih promena i koja ima veoma visoke ciljeve u pogledu klimatske politike, a sa druge strane imamo zemlje u kojima klimatska regulativa nije toliko stroga, postoji rizik da kompanije sa sedištem u EU svoju proizvodnju bogatu ugljenikom izmeste u te zemlje.

Detaljnije

U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (APR) iz 2021. godine, APR je u obavezi da od 18. maja 2023. godine prijave za osnivanje privrednog društva prihvata isključivo u elektronskoj formi. Ovakva praksa je u skladu sa konceptom e- Uprave i digitalizacije poslovanja celokupne privrede radi ubrzanja pravnog prometa i doprinosa očuvanju životne okoline.

Detaljnije

Pravo na porodičnu penziju može ostvariti širok krug lica u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Na prvom mestu pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice (supružnik i vanbračni partner, deca, roditelji. Važno je naglasiti da su članovi porodice taksativno nabrojani u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju i ovde ih nećemo detaljno navoditi):

Detaljnije
Call Now Button