Publikacije

Zakon o radu predviđa da zaposleni ostvaruje pravo na godišnji odmor u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca.

Detaljnije

Sve većom upotrebom interneta pitanje zaštite autorskog prava na fotografiji postaje sve popularnije. Ukoliko je autor fotografiju postavio na internet niko drugi bez njegove dozvole ne sme je preuzeti i objaviti.

Detaljnije

Moderna, šik i vrlo kompleksna pravna oblast koja predstavlja sintezu različitih grana prava , najviše se prezentuje u zapadnim zemljama, međutim potreba za njom se javlja i u našoj zemlji. Pravo pitanje je čime se bave Fashion Law advokati?

Detaljnije

Postupak po prigovoru korisnika usluge osiguranje reguliše Narodna banka Srbije (NBS) Odlukom o postupku po prigovoru korisnika usluge osiguranja. Prigovor se najpre podnosi društvu za osiguranje. Međutim, ukoliko je korisnik nezadovoljan odgovorom društva za osiguranje ili mu taj odgovor nije dostavljen u predviđenom roku, sporni odnos između korisnika i davaoca usluga može se rešiti na dva načina:

Detaljnije

Aneks ugovora o radu korisno je sredstvo za izmenu ugovorenih uslova rada zaključenog ugovora o radu. Međutim, međusobni odnos poslodavca i zaposlenog ne može biti bezuslovno izmenjen aneksom ugovora. Uslovi i okolnosti koji mu prethode predviđeni su Zakonom o radu, i nepoštovanje tih odredbi povlači za sobom posledice, kako na strani poslodavca tako i na stani zaposlenog.

Detaljnije
Call Now Button