Publikacije

Patenti u oblasti samostalnog upravljanja vozilima EPO – Evropski patentni zavod je u novembru 2018. godine objavio studiju o sistemima za samostalno upravljanje vozilima (self driving vehicles – SDV). Studija pokazuje da postoji povećani trend ulaganja u ovu oblast i veliki broj patentnih prijava u poslednje vreme. Naime, vozila sa ovakvim sistemima se očekuju na tržištu od 2025. godine. Proizvođači automobila se na ovaj način povezuju sa naprednim tehnologijama poput veštačke inteligencije, wireless načinu komunikacije, softverskim rešenjima. U poslednjih 10 godina je podneto 18.000 patentnih prijava u oblasti samostalnog upravljanja vozilima, od čega je samo u 2017. godini prijavljeno 4.000 patenata. U odnosu na 2011. godinu, to predstavlja rast od 330%. Kompanije koje prijavljuju najviše pronalazaka u ovoj oblasti su Samsung, Intel i Qualcomm. Najviše prijava je podnetu u Evropi i SAD, po 1.400 pronalazaka tokom 2017. godine. Ove tehnologije će doprineti bezbednosti na putevima, energetskoj efikasnosti i mogu smanjiti…

Detaljnije

Evergreen patentna zaštita Pod pojmom evergreen zaštite se podrazumeva strategija za zaštitu patenata kojom bi se omogućilo da zaštita za pronalazak traje duže od dvadeset godina. Ovakvo postupanje služi nosiocima patenta da i dalje napaćuju naknade za korišćenje patenta i da pokušaju da spreče konkurente da uđu na tržište proizvoda kome je istekla patentna zaštita. Uglavnom se pojam evergreen zaštite pominje u kontekstu farmaceutskih proizvoda, gde se pokušavaju sprečiti drugi učesnici na tržištu da koriste generične supstance (kojima je istekao rok patentne zaštite). Način na koji se postiže dalja zaštita pronalaska je zaštite modifikovanog pronalaska. Primera radi menja se doziranje supstanci, štite se derivati, izometrijske forme, dodaje se nova supstanca postojećem pronalasku i slično. Takav je slučaj i kada postojeća supstanca ima određene mane – ako supstanca nije dovoljno stabilna ili lek ima nepovoljna dejstva, novi pronalazak može biti unapređena verzija koja eliminiše takve nedostatke. U Indiji je poznat slučaj…

Detaljnije

Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora u Srbiji – opšti pravni okvir Zakona o energetici Kao i sve članice Evropske unije, i Srbija kao država kandidat prati najnovije trendove na polju zaštite životne sredine i borbe protiv klimatskih promena, a naročito u oblasti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. U porastu je broj stranih investitora i kompanija koje su zainteresovane da u Srbiji investiraju u izgradnju hidro i solarnih elektrana, fabrika biogasa i vetro – parkova. Iz tih razloga, Vlada Republike Srbije je donela set akata iz ove oblasti, a između ostalih to su: Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovlјivih izvora energije (https://mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/Uredba%20o%20uslovima%20i%20postupku%20sticanja%20statusa%20PP%20PPP%20i%20POIE.PDF) Uredba o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovlјivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije (https://mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/Uredba%20o%20podsticajnim%20merama.pdf) Uredba o ugovoru o otkupu električne energije (…

Detaljnije

Ugovori o razvoju softvera Ugovori o razvoju softvera se mogu podeliti na dve osnovne kategorije: 1) naknada po satu rada – Time and material contracts i 2) fiksna naknada za ceo projekat (fixed bid, lump sum). Kod prve vrste ugovora programer je plaćen po satu rada pružajući uslugu i uglavnom je pogodniji za startup-ove, jer se početni opseg posla može lakše promeniti. Kod fiksnog ugovora se ugovara cena za ceo posao, bez obzira na vreme utrošeno na rad. Druga podela je tzv. waterfall ugovor, gde se projekat deli po tačno određenim fazama, gde je unapred dogovoren obim posla, dok su tzv. agile ugovori fleskibilniji i usluga se pruža po manjim delovima, tzv. sprintovima, kod kojih je klijent više uključen u svim fazama posla. Sadržina ugovora uglavnom podrazumeva opis posla, naknadu za rad programera, rokove izvršenja posla i rokove u okviru kojih naručilac posla treba da dostavi svoje materijale, odgovori na…

Detaljnije

PREDLAGANJE PLANA REORGANIZACIJE U LOŠOJ VERI U domaćoj praksi, ali i u uporednom pravu često se dešava da se institut plana reorganizacije zloupotrebljava. Primera radi, plan reorganizacije se predlaže samo da bi se ishodovao period moratorijuma, odnosno zabrane izvršenja na imovini stečajnog dužnika, predlaže se više uzastopnih planova reorganizacije za istog stečajnog dužnika, ne postoje realni uslovi za sprovođenje reorganizacije. Reorganizacija dolazi u obzir samo kod privrednih subjekata kod kojih postoje realne šanse za realizaciju plana. Ovaj institut, sa jedne strane, daje mogućnosti za novi početak stečajnom dužniku, ali, sa druge strane, ona može imati negativan uticaj na privredne tokove, jer štiti ona društva koja proizvode gubitke i time se nanosi šteta zdravim društvima. Reorganizacija time znatno utiče na konkurenciju na tržištu, s obzirom da pogoduje društvima koja negativno posluju. Osim toga, kada jedan privredni subjekt ishoduje oprost dela dugova kroz reorganizaciju i ostala privredna društva će želeti da pokušaju…

Detaljnije

Odbijanje plaćanja po garanciji na prvi poziv Bankarske garancije plative na prvi poziv korisnika su važan instrument koji se često koristi u privredi. Naime, ova vrsta garancije predstavlja likvidno sredstvo uz pomoć kog korisnik garancije može brzo doći do novčanih sredstava u slučaju da nalogodavac (dužnik po osnovnom poslu) ne ispuni svoje obaveze kako je to ugovoreno. Međutim, s obzirom da je za naplatu garancije dovoljan prost poziv ili poziv koji je praćen izjavom u čemu se ukratko sastoji kršenje obaveze nalogodavca, dešavaju se neosnovani pozivi na plaćanje po garanciji. Stoga, obaveza plaćanja na strani banke se može dovesti u pitanje, kada je reč o zloupotrebi ili o prevarnom postupanju. Prevarno postupanje i zloupotreba prava Kada postoji prevarno postupanje, odnosno zloupotreba prava iz garancije? To su slučajevi kada korisnik garancije podnese zahtev za aktiviranje garancije, pri čemu nisu ispunjeni uslovi za njenu naplatu, a korisnik je svestan da ti uslovi…

Detaljnije