U Republici Srbiji Zakon o sportu predviđa dva slučaja obaveznog osiguranja sportista od posledica nesrećnog slučaja:

– osiguranje vrhunskih sportista i sportskih stručnjaka i
– osiguranje za vreme nastupa za nacionalnu sportsku reprezentaciju.

Pre svega, sportska organizacija dužna je da zaključi ugovor o osiguranju svojih vrhunskih sportista i vrhunskih sportskih stručnjaka od posledica nesrećnog slučaja za vreme obavljanja sportske aktivnosti, odnosno stručnog rada u sportu. Dakle, obaveznim osiguranjem u Republici Srbiji obuhvaćeni su isključivo vrhunski sportisti i vrhunski sportski stručnjaci. Zakon, takođe, u tom pogledu propisuje i minimalnu osiguranu sumu na koju mora biti ugovoreno obavezno osiguranje po jednom sportisti, odnosno sportskom stručnjaku, tako da ona ne može biti niža od:

– 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za slučaj smrti sportiste, odnosno sportskog stručnjaka;
– 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za slučaj trajnog gubitka opšte radne sposobnosti sportiste, odnosno sportskog stručnjaka ili sposobnosti da se bavi sportskim aktivnostima i sportskim delatnostima;
– 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za slučaj privremene sprečenosti za bavljenje sportskim aktivnostima i sportskim delatnostima, na ime naknade za gubitak prihoda i stvarnih troškova lečenja sportiste, odnosno sportskog stručnjaka.

Iz prethodno navedenog proizlazi da osiguranje od posledica nesrećnog slučaja obuhvata osiguranje od:

– smrti usled nezgode;
– trajnog invaliditeta;
– privremene sprečenosti za rad (dnevna naknada);
– troškova lečenja (finansijski izdaci za lečenje uzrokovanih nezgodom).

Osiguranje sportista može biti individualno ili kolektivno. Važno je napomenuti da korisnik osiguranja, odnosno osiguranik, ima pravo (alternativno) na:

– celu osiguranu sumu za slučaj smrti usled nezgode ili potpunog invaliditeta,
– procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet,
– naknadu troškova lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode, ili ugovoreni iznos dnevne naknade, ako nezgoda ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad.

Zakon predviđa još jedan slučaj obaveznog osiguranja od posledica nesrećnog slučaja sportiste, odnosno sportskog stručnjaka koji nastupa za nacionalnu sportsku reprezentaciju za vreme nastupa za istu. Dakle, u ovom slučaju Zakon je proširio obavezu osiguranja od posledica nesrećnog slučaja i na ostale sportiste. Razlika je što se osiguranjem vrhunskih sportista i sportskih stručnjaka mora obuhvatiti ceo period obavljanja sportske aktivnosti, odnosno stručnog rada u sportu. Sa druge strane, obaveza osiguranja ostalih sportista postoji samo u slučaju da isti nastupa za nacionalnu sportsku reprezentaciju i samo za vreme nastupa.

U skladu sa Zakonom o sportu postoje i okolnosti kada je isključena odgovornost za štetu koju prilikom bavljenja sportskom aktivnošću, odnosno obavljanja stručnog rada pretrpi sportista ili sportski stručnjak. Uslovi za isključenje odgovornosti su da je šteta nastala u skladu sa sportskim pravilima, kao rezultat uobičajenih opasnosti i rizika bavljenja određenom sportskom aktivnošću, odnosno obavljanja određenog stručnog rada u sportu.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button