Ubrzan razvoj sporta i sportskih aktivnosti sa sobom nosi i veći rizik od nastanka štetnih događaja. Iz tih razloga organizator sportske priredbe mora prilikom njene organizacije upotrebiti potrebno znanje i maksimalni oprez u preduzimanju mera kojima bi se u što većoj meri suzbile opasnosti koje prete učesnicima, gledaocima ali i ostalim trećim licima.

Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, kao i Zakon o sportu predviđaju niz obaveza organizatora u cilju sprečavanja nereda i kao prevenciju od nastanka štete na sportskoj priredbi.

Tokom održavanja sportske priredbe štetu mogu pretrpeti kako sami učesnici, tako i treća lica, gledaoci. Ove kategorije lica imaju različit tretman u pogledu naknade štete. Kod učesnika u sportu, pravo na naknadu štete ne obuhvata onu štetu koja je u skladu sa sportskim pravilima rezultat uobičajenih opasnosti i rizika bavljenja određenom sportskom aktivnošću, odnosno obavljanja određenog stručnog rada u sportu. Kako bi se obezbedio od ove vrste štete, učesnik može zaključiti ugovor o osiguranju od posledica nesrećnog slučaja, a čak je zakonom za određenu kategoriju sportista propisana obaveza za sportske organizacije da zaključe ovakvu vrstu ugovora.

Organizator sportske priredbe može odgovarati po dva osnova:

– odgovornost organizatora za štetu nastalu usled propusta učinjenih prilikom same organizacije priredbe;
– šteta nastala usled izvanrednih okolnosti.

Prvi vid odgovornosti, propisan je Zakonom o sportu. Organizator sportske priredbe odgovara za štetu koja nastane sportistima, gledaocima i drugim učesnicima sportske priredbe i trećim licima zbog nepoštovanja propisanih obaveza organizatora, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za prouzrokovanu štetu. Organizatoru se u odgovornosti pridružuje i nadležni nacionalni granski sportski savez koji je dao saglasnost, odnosno dozvolu ili naložio da se određena sportska priredba održi iako nisu bili ispunjeni svi propisani uslovi. Stoga, nadležni nacionalni granski sportski savez i organizator solidarno odgovoraju za štetu koju na sportskoj priredbi pretrpi neko od učesnika sportske priredbe ili treće lice usled propusta u organizaciji.

Drugi vid odgovornosti odnosi se na situacije kada je organizator preduzeo sve potrebne mere, ali je šteta ipak nastala. U ovom slučaju treba imati u vidu odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Ovaj zakon predviđa da organizator okupljanja većeg broja ljudi u zatvorenom ili na otvorenom prostoru odgovara za štetu nastalu smrću ili telesnom povredom koju neko pretrpi usled izvanrednih okolnosti koje u takvim prilikama mogu nastati, kao što je gibanje masa, opšti nered i slično.

Važno je napomenuti da sportske priredbe predstavljaju događaje visokog rizika, pa su štetni događaji na ovim priredbama česta pojava i pitanje odgovornosti organizatora je iz tih razloga izuzetno značajno.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button