Preduzeli ste svoj prvi preduzetnički korak i započeli sopstveni startap? Imate sjajnu ideju, fantastičan proizvod i strast da ostvarite uspeh u poslovnom svetu?

Čestitamo vam na tome!

Međutim, da li ste razmotrili pravne aspekte izgradnje snažnog identiteta brenda za vaš startap?

Zaštita vašeg brenda je ključna stavka za dugoročni uspeh i rast jednog startapa, zbog čega smo odlučili da vam u ovom članku predstavimo neke od najvažnijih pravnih aspekata koje svaki startap treba da ima na umu prilikom razvijanja svog identiteta brenda.

1. Registracija zaštitnog znaka™

Jedan od prvih i najvažnijih koraka u izgradnji snažnog identiteta brenda jeste registracija vašeg zaštitnog znaka ili žiga.

Zaštitni znak je prepoznatljivi znak koji vaš brend izdvaja od drugih na tržištu. To može biti ime, logo, slogan ili kombinacija ovih elemenata.

Pravni Aspekti Izgradnje Brenda1

Nike-ova „kvačica“ je žigom zaštićen logo koji predstavlja Nike-ovu posvećenost vrhunskom sportskom kvalitetu i inovacijama

Šta vam pruža registracija zaštitnog znaka?

Registracija zaštitnog znaka pruža vam ekskluzivna prava za korišćenje tog znaka u vezi sa vašim proizvodima ili uslugama.

Da biste zaštitili svoj brend kroz registraciju zaštitnog znaka, potrebno je obavite sveobuhvatnu pretragu istog kako biste se uverili da izabrano ime ili logo vašeg brenda ne krše prava nekog drugog.

Ova pretraga pomaže vam da izbegnete moguće pravne sporove i skupe pokušaje ponovnog brendiranja u budućnosti.

Drugim rečima, tek kada potvrdite dostupnost željenog zaštitnog znaka, odnosno kada se uverite da vaš izabrani zaštitni znak niko drugi ne koristi, podnesite prijavu nadležnom organu za intelektualnu svojinu.

2. Izbor imena brenda

Odabir jedinstvenog i prepoznatljivog imena brenda ključan je za izgradnju snažnog identiteta brenda.

Kakvo treba da bude ime vašeg brenda?

Naime, ime vašeg brenda treba biti privlačno vašoj ciljnoj publici i lako pamtljivo.
Osim toga, važno je I osigurati da vaše izabrano ime brenda nije već u upotrebi, kao i da nije slično već postojećem zaštitnom znaku u vašoj industriji.

Još jednom, u ovo se možete uveriti samostalnim obavljanjem sveobuhvatne pretrage zaštitnih znakova ili kroz angažovanje stručnog advokata za intelektualnu svojinu koji može obaviti temeljnu pretragu za vas.

Takođe, advokat za intelektualnu svojinu vam može pomoći u kreiranju snažnog zaštitnog imena brenda koje se uklapa u vaše poslovne ciljeve.

3. Dizajn logotipa

Vaš logotip je vizuelni prikaz vašeg identiteta brenda. Treba da bude jedinstven, kreativan i prepoznatljiv na prvi pogled.

Prilikom dizajniranja logotipa, prvo treba da se uverite da ne liči na već postojeće logotipe I da ne krši tuđa prava zaštitnog znaka.

Znači: originalnost je cilj kojem treba da težite.

Osim toga, ako angažujete grafičkog dizajnera ili dizajnersku agenciju da kreiraju vaš logotip, pobrinite se da vaš advokat u ugovor uključi klauzulu koja predviđa da će sva prava na dizajn biti prenesena na vaš startap.

Na ovaj način ćete sprečiti buduće sporove oko vlasništva i obezbediti da imate potpunu kontrolu nad svojim brendom.

4. Razvoj strategije zaštite brenda za startap

Pravni Aspekti Izgradnje Brenda2

Nakon što registrujete svoj zaštitni znak i dizajnirate NDA svoj logotip, vreme je da pređete na sledeći korak: razvoj strategije zaštite brenda za startap kako biste sačuvali svoju intelektualnu svojinu.

Šta razvoj ove strategije podrazumeva?

Na prvom mestu, podrazumeva redovno praćenje tržišta kako biste na vreme identifikovali neovlašćenu upotrebu vašeg imena brenda ili logotipa.

Na ovaj način možete da brzo reagujte na svaki slučaj kršenja kako biste očuvali integritet svog brenda.

Vaša reakcija može uključivati slanje opomena kojim kršiocu nalažete prestanak nedozovoljenog korišćenja vaše intelektualne svojine, pokretanje pravnih postupaka ili korišćenje alternativnih metoda rešavanja sporova.

Zatim, ova strategija podrazumeva I zaštitu domena koji odgovaraju imenu vašeg brenda i relevantnim ključnim rečima.

Kroz ovu zaštitu sprečavate zloupotrebu vašeg domena i štitite vaše prisustvo na internetu.

Dalje, dio vaše strategije treba da bude i sastavljanje ugovora koji sadrže jasne smernice o upotrebi brenda, ugovora o kontroli kvaliteta robe i usluga, kao i ugovora o zaštiti vaše intelektualne svojine.
Ovo je naročito bitno ako planirate da licencirate ili razvijete franšizu za svoj brend.
I konačno, zaštitite svoje poslovne tajne i procese tako što ćete od zaposlenih, saradnika i partnera zahtevati da potpišu ugovore o poverljivosti i čuvanju poslovne tajne.

5. Ugovori sa zaposlenima i saradnicima

Da se nadovežemo na prethodnu tačku: Kada gradite identitet brenda vašeg startapa, važno je da osigurate da se vaša prava intelektualne svojine zaštite i unutar organizacije.

Kako?

Kroz sastavljanje I primenu snažnih ugovora sa vašim zaposlenima i saradnicima, a u kojima je jasno definisano da sva intelektualna svojina koju oni stvaraju tokom svog zaposlenja ili angažmana pripada vašem startapu.

Šta to uključuje?

To uključuje kreativno stvaralaštvo kao što je dizajn, zatim marketinške materijale, softverske kodove, kao i sve druge resurse koji doprinose identitetu brenda vašeg startapa.

Takođe, ne zaboravite da u ove ugovore unesete klauzulu o zabrani konkurencije i klauzulu o čuvanju poslovne tajne, a kako biste sprečili zaposlene ili saradnike da zloupotrebljavaju ili otkrivaju vaše povjerljive informacije ili da se bave aktivnostima koje bi mogle naškoditi vašem poslovanju.

Zaključak

Implementacijom ovih mera možete smanjiti rizik od sporova u vezi sa intelektualnom svojinom i zaštititi kreativne resurse vašeg brenda od zloupotrebe ili korišćenja od strane bivših zaposlenih za konkurentske poduhvate.

Zapamtite, izgradnja snažnog identiteta brenda je kontinuirani proces koji od vas zahteva proaktivan pristup.

Zato je najbolje da se posavetujete sa advokatom za intelektualnu svojinu kako biste bili informisani o svim pravnim aspektima i najboljim praksama za zaštitu vašeg brenda.

Na ovaj način možete da budete mirni, znajući da je vaša intelektualna svojina i vaš brend u stručnim rukama, dok se vi fokusirate na rast vašeg poslovanja.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button