„Beli papir“ predstavlja dokument koji se objavljuje prilikom izdavanja digitalne imovine u skladu sa međunarodnom praksom. Ovaj dokument sadrži podatke o izdavaocu digitalne imovine, samoj digitalnoj imovini, rizicima povezanim s digitalnom imovinom i ima za cilj da omogući investitorima procenu rizika vezanih za ulaganje u digitalnu imovinu i donošenje informisane investicione odluke.

Izdavanje digitalne imovine nije uslovljeno postojanjem „belog papira“. Sa druge strane oglašavanje inicijalne ponude digitalne imovine nije dozvoljeno bez postojanja odobrenog „belog papira“. Suprotno vredi ukoliko je to u skladu sa aktom nadzornog organa. Informacije navedene u belom papiru moraju da biti sažete, pregledne i razumljive i moraju biti prikazane na način koji omogućava njihovu jednostavnu analizu. Podaci navedeni u „belom papiru“ moraju biti tačni, potpuni i jasni i ne smeju navoditi na pogrešan zaključak.

Informacije koje se u njemu navode detaljno su regulisane Zakonom o digitalnoj imovini. Ukoliko „beli papir“ sadrži pogrešne, netačne ili podatke koji dovode u zabludu, odnosno ako su izostavljene bitne činjenice, odgovornost snosi izdavalac i odgovorno lice izdavaoca, tj. zastupnik izdavaoca.

Pored izdavaoca, odgovornost snose:

1. nezavisni revizori izdavaoca isključivo u vezi sa informacijama iz finansijskih izveštaja koji su uključeni u „beli papir“, a obuhvaćeni su njihovim izveštajem o reviziji;

2. drugo lice koje preuzme odgovornost za tačnost i potpunost informacija u odeljku „belog papira“ za koji je preuzelo odgovornost, isključivo u vezi sa tim informacijama.

„Beli papir“ mora da sadrži sve informacije o licima koja su odgovorna za tačnost i potpunost informacija u njegovoj sadržini. Takođe, mora sadržati i izjavu odgovornih lica da su, prema njihovim saznanjima sve navedene informacije u skladu sa činjenicama, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na njegovu tačnost i potpunost.

Nadzorni organ rešenjem odobrava objavljivanje „belog papira“. Ovo rešenje donosi u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahteva i dostavlja ga podnosiocu zahteva. Odobrenje objavljivanja „belog papira“ ne znači da je nadzorni organ odobrio svrsishodnost izdavanja digitalne imovine niti da je potvrdio prikazane finansijske i tehničke informacije. Specifična je situacija ukoliko nacrt „belog papira“ ne ispunjava uslove navedene u zakonu, nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija uz zahtev ili nisu ispunjeni drugi uslovi da bi se odobrilo njegovo objavljivanje. U tom slučaju nadzorni organ u roku od 15 dana od dana prijema zahteva obaveštava podnosioca zahteva i traži ispravku i/ili dopunu dokumentacije, odnosno ispunjenje drugih uslova za odobrenje objavljivanja „belog papira“ i određuje rok za postupanje podnosioca zahteva.

Nakon odobrenja objavljivanja „belog papira“, izdavalac je dužan da „beli papir“ objavi u razumnom roku, a najkasnije do početka inicijalne ponude digitalne imovine. „Beli papir“ koji se objavljuje mora biti identičan „belom papiru“ čije objavljivanje je odobrio nadzorni organ i ne sme se menjati nakon tog odobrenja. Izuzetak je predviđen ukoliko u periodu od dana odobrenja objavljivanja „belog papira“ do okončanja inicijalne ponude digitalne imovine nastane bitna nova činjenica, odnosno utvrdi se postojanje bitne greške ili nepreciznosti u vezi sa informacijama iz „belog papira“. Takođe, potrebno je da te informacije mogu uticati na odluku o kupovini/ulaganju u digitalnu imovinu. U ovom slučaju izdavalac je dužan da odmah sačini dodatak „belom papiru“ i dostavi nadzornom organu zahtev za odobrenje njegovog objavljivanja. Osim toga, on mora na svojoj internet prezentaciji u najkraćem roku obavesti investitore o podnošenju dodatka „belom papiru“ nadzornom organu, i objaviti ga odmah nakon dobijanja odobrenja.

Za pristup „belom papiru“ ne zahteva se registracija, davanje izjava o prihvatanju ograničenja pravne odgovornosti, niti plaćanje naknade. Nadzorni organ na svojoj internet prezentaciji objavljuje sve „bele papire“ čije objavljivanje je odobreno ili njihov spisak sa linkovima do relevantnih delova internet prezentacija. Svi „beli papiri“ čije objavljivanje je odobreno ostaju javno dostupni u elektronskom obliku najmanje deset godina po njihovom objavljivanju na internet prezentaciji.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button