Pravo na porodičnu penziju može ostvariti širok krug lica u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Na prvom mestu pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice (supružnik i vanbračni partner, deca, roditelji. Važno je naglasiti da su članovi porodice taksativno nabrojani u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju i ovde ih nećemo detaljno navoditi):

1) umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za starosnu, prevremenu starosnu penziju ili invalidsku penziju; ili
2) umrlog korisnika starosne, prevremene starosne penzije ili invalidske penzije.

Od navedenog postoji izuzetak u slučaju da je smrt lica nastala kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti. Tada članovi njegove porodice stiču pravo na porodičnu penziju bez obzira na dužinu penzijskog staža tog lica.

U pogledu prava na porodičnu penziju supružnik i vanbračni partner su izjednačeni pod određenim uslovima. Ti uslovi su: da je brak, odnosno vanbračna zajednica života trajala najmanje tri godine, ili ukoliko supružnik i/ili vanbračni partner sa umrlim osiguranikom, odnosno korisnikom prava, ima zajedničko dete. Dodatno, pravo na porodičnu penziju može ostvariti i supružnik iz razvedenog braka i vanbračni partner posle prestanka zajednice života vanbračnih partnera, ukoliko je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje. Postojanje vanbračne zajednice se u tom slučaju utvrđuje u vanparničnom postupku.
Udova i udovac takođe, imaju pravo na porodičnu penziju, i to pod uslovima koji variraju od zavisnosti od godina života, sposobnosti za rad i broja dece koja su ostala iza preminulog osiguranika a u pogledu kojih udova/udovac obavlja roditeljsku dužnost.

Dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina života. Posle navršenih 15 godina života dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do završetka školovanja. Ovo pravo dete zadržava do navršenih:

1) 20 godina života, ako pohađa srednju školu;
2) 26 godina života, ako pohađa visokoškolsku ustanovu; U pogledu prava deteta na porodičnu penziju postoje dodatni uslovi koji se odnose na zdravstveno stanje i sposobnost za rad i koji su detaljno uređeni

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. O ovim uslovima korisnici moraju voditi računa u svakom konkretnom slučaju.

Roditelj (otac i majka, očuh i maćeha i usvojilac) koga je osiguranik izdržavao do svoje smrti stiče pravo na porodičnu penziju ako je do smrti osiguranika:

1) navršio 65 (muškarac), odnosno 60 (žena) godina života; ili
2) postao potpuno nesposoban za rad.

Osim članovima uže porodice, i članovima šire porodice pripada pravo na porodičnu penziju ali samo ukoliko nema članova uže porodice. U suprotnom, samo kada porodična penzija koja pripada članovima uže porodice ne dostigne pun iznos osnova od koga se određuje visina porodične penzije.

Posebna zabrana ostvarivanja prava na porodičnu penziju predviđena je za lice koje je prouzrokovalo smrt osiguranika namerno ili krajnjom nepažnjom. Tada, lice ne može ostvariti pravo na porodičnu penziju.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button