Bankabilnost ugovora u energetici

Energetski projekti zahtevaju visoke investicije i uglavnom podrazumevaju viši procenat ucešća investicije od strane finansijskih institucija – 70-80%. Stoga je važno da ugovori koje nosilac projekta zaključuje budu „bankabilni“, odnosno prihvatljivi za davaoca kredita. Prilikom ocene projekta, cene se projekcije budućih prihoda, ali i rizici koji mogu uticati na razvoj projekta.

Da bi projekat bio bankabilan, neophodno je da razvojna društva ugovaraju izvođenje radova i pružanje usluga od strane iskusnih dobavljača, da se rizik prenese u razumnoj meri putem ugovora na treća lica i da se projekat osigura od mogućih rizika (ugovaranjem odgovarajuće polise osiguranja).

Bankabilni ugovori su takvi ugovori koji predviđaju podelu rizika tokom razvoja projekta između tzv. „developera“ i izvođača radova – „contractor“.

Naročito je važno u kojoj meri izvođač radova ima pravo da zahteva dodatne naknade i troškove za svoj rad, produžetak rokova za završetak posla.

Načelno, kada finansirajuća institucija vidi rizike u ovom delu, biće potrebno više sopstvenih sredstava („equity) od strane razvojne kompanije za finansiranje.

Rizici koje je potrebno umanjiti ili eliminisati tokom razvoja projekta su primera radi: rizik tokom izvođenja građevinskih radova i isporuke tehnologije, operativni rizici u fazi eksploatacije, mogućnost nastupanja više sile, promene vremenskih uslova, promene u regulativi, socijalni rizici, kursne razlike.

Kod ugovornih odredaba treba voditi računa o fiksnim rokovima i cenama, garancije za izvršenje posla, naknada štete u slučaju kašnjenja i neispunjenja ugovora, limiti odgovornosti izvođača radova.

Ivan Todorović

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button