Cloud and confidential info

Cloud computing je u poslednje vreme sve zastupljeniji način čuvanja podataka, međutim, postavlja se pitanje odnosa između obaveze čuvanja poverljivih informacija i pohranjivanja podataka na cloud-u.

Naime, često se u ugovornim odnosima predvidi da su ugovorne strana u obavezi čuvanja poverljivih informacija koje razmenjuju tokom saradnje. Ovakve odredbe su predviđene u posebnim tzv. NDA ugovorima ili u okviru ugovora koji detaljnije uređuju predmet saradnje ugovornih strana. Da li se čuvanjem podataka u cloud-u može dovesti u pitanje obaveza zaštite poverljivih informacija?

Osim toga, da li treba izbegavati pohranjivanje podataka koji spadaju u oblasti intelektualne svojine, primera radi know-how, podatke o patentima za koje još nije podneta prijava, programerski kodovi na cloud-u?

Cloud se često koristi ne samo pristupom preko računara, već i preko mobilnog telefona i tableta, što povećava moguće rizike od krađe podataka.Cloud podrazumeva da se podaci čuvaju na serverima na raznim lokacijama u svetu i korisnik često i ne zna gde se serveri zaista i nalaze. Osim toga, korisnik nema mogućnosti da sam proveri na koji način se ti podaci čuvaju i ko ima pristup i da li je došlo do zloupotrebe. Odnosi između korisnika i pružaoca cloud usluga se regulišu ugovorima i opštim uslovima koji važe kod pružaoca usluga (Terms of use).

U slučaju da ova pitanja nisu regulisana posebnim ugovorima između ugovornih strana, treba smatrati najpre da je lice koje pohranjuje podatke dužno da sprovodi mere zaštite koje koristi u pogledu sopstvenih poverljivih informacija, tj. da proveri i mehanizme koje koriste konkretni pružaoci cloud usluga. Imajući u vidu osetljivost poverljivih informacija, treba uvek imati u vidu potencijalne rizike od cloud storage usluga.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button