Početkom 2018. godine u Republici Srbiji, uvedena je više nego značajna i korisna novina. Kojom se omogućava elektronska registracija preduzetnika i olakšava dalji proces poslovanja na daljinu. Zahvaljujući tome, preduzetnici štede vreme kao i novac. A eRegistracija osnivanja preduzetnika se vrši lako u sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre.

Za eRegistraciju osnivanja preduzetnika potrebno je da punoletno fizičko lice poseduje:

• kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
• instaliran čitač elektronskih kartica,
• Visa, MasterCard ili DinaCard platne kartice za plaćanje naknada.

Nešto kasnije tokom2018. i 2019. godine, omogućena je i elektronska registracija kako jednočlanog tako i višečlanog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO).
Osim postupka eRegistracije, ono što je potrebno sagledati u kontekstu poslovanja na daljinu jeste opcija legalnog virtuelnog sedišta firme i korišćenja elektronskog potpisa.
Kada je reč o virtuelnom sedištu firme, kao važnom aspektu poslovanja na daljinu, u Republici Srbiji moguće je koristiti usluge virtuelne kancelarije koje najčešće obuhvataju – registraciju na određenoj adresi, primanje pošte (uključujući i elektronsku), obaveštavanje o pristiglim aktima i slično. Na ovaj način vlasnik firme/preduzetnik smanjuje fiksne troškove poput mesečne naknade za iznajmljivanje prostora kao i troškove održavanja prostora.

Korišćenje elektronskog potpisa

Drugi važan aspekt jeste korišćenje elektronskog potpisa, uređen Zakonom elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Koji ne mora nužno biti povezan samo sa poslovanjem na daljinu, ali jeste značajna olakšica a vremenom je postao i sve češće korišćeno sredstvo prilikom potpisivanja dokumenata.
Da bi se dokumenta potpisivala elektronski neophodno je da se od strane Setifikacionog tela dobije kvalifikovani elektronski sertifikat koji se instalira na računar. S obzirom da se ne može svaki elektronski potpis smatrati validnim.

Sertifikaciona tela u Republici Srbiji su:

• Javno preduzeće „Pošta Srbije“
• Privredna komora Srbije
• Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
• Privredno društvo Halcoma.d. Beograd
• „E- SmartSystems“ d.o.o.

Ukazujemo na to da različita sertifikaciona tela omogućavaju različite pogodnosti, a stvar je ličnih preferencija u pogledu odabira jedne od njih. Međutim, neophodno je voditi računa o nadležnosti sertifikacionih tela prilikom izdavanja sertifikata rezidentima i nerezidentima, jer nisu sva tela jednako nadležna.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button