Franšiza u osiguranju

Franšiza je učešće u šteti od strane osiguranika, a može biti izraženo kao procenat nastale štete ili u određenom apsolutnom iznosu. Franšize su standardne stavke u kasko osiguranju.

Razlikuju se integralna franšiza – do iznosa franšize štete se ne isplaćuju od strane osiguravajuće kuće, a iznosi koje prelaze integralnu franšizu se pokrivaju osiguranjem, zatim odbitna franšiza, kod koje osiguranik učestvuje u svakoj šteti do određenog iznosa, proporcionalna franšiza kod koje osiguranik učestvuje u svakoj šteti u određenom procentu.

Franšiza može biti ugovorena i kao kombinovana, tj. da se određeni deo franšize uračunava kao apsolutni iznos, a određeni kao procenat, primera radi najviše 5% učešća u šteti, ali ne manje od određenog apsolutnog iznosa ili ne više od nekog apsolutnog iznosa.

Primera radi, ako je odbitna franšiza ugovorena u visini od 20.000 dinara, a iznos štete je 100.000 dinara, osiguravajuće društvo će uz ispunjenje drugih uslova, isplatiti iznos od 80.000 dinara.

Primer za integralnu franšizu bi bio kada se ugovori integralna (ili tzv. obična franšiza) do štete u iznosu od 100.000 dinara, ostvari se osigurani rizik i nastane šteta u visini od 150.000 dinara, osiguranje će isplatiti celokupan iznos.

Da je nastala šteta u iznosu od 90.000 dinara, osiguranje ne bi isplatilo štetu.

Pre zaključenja ugovora o osiguranju, važno je da se osiguranik upozna sa činjenicom da li učestvuje u samoj šteti, kako za njega ne bi bilo iznenađenja pri nastanku osiguranog slučaja.

Franšiza nije zakonski termin, tj. nije regulisana Zakonom o obligacionim odnosima, ali se reguliše opštim ili posebnim uslovima osiguranja i prilikom samog ugovaranja.

Ivan Todorović

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button