Intelektualna svojina na sloganima

U današnje vreme, kada se u marketinške kampanje ulažu značajna finansijska sredstva, postavlja se pitanje intelektualne svojine na sloganima. Da li se slogani mogu registrovati kao žigovi, ili se pak slogani mogu smatrati samostalnim autorskim delima?
Odgovor na navedeno pitanje nije jednoznačan i ovo pitanje je i u praksi još uvek otvoreno.

Brojni podnosioci trude se da svoje slogane registruju kao žigove. Prednosti su brojne, a najznačajnija je ta što uz redovno produžavanje i korišćenje, žig može imati neograničeno trajanje, što nije slučaj sa autorskim pravom.

Međutim, nije neuobičajena situacija da nadležni organ za registraciju žigova odbije da registruje slogan kao žig, navodeći da takve prijave nemaju neophodnu distinkivnost za razlikovanje roba i usluga u prometu, zbog čega podnosilac prijave ne može na istoj steći isključivo pravo.

Takođe, pojedni nadležni organi ističu da će prosečan potrošač slogane percipirati isključivo kao marketinške poruke, a ne kao žig koji će povezati sa određenim proizvođačem/pružaocem usluga, odnosno proizvodom i uslugama. Tako su odbijene prijave žigova SLATKO A LAKO (podnosilac Jaffa doo Crvenka), KVALITET GARANTUJEMO CENA JE STVAR DOGOVORA (podnosilac TIHOS), VREME JE ZA NIŽE CENE (podnosilac Mercator-S doo).

Sa druge strane, imamo još brojne primere gde su nadležni organi ipak registrovali slogane kao žigove, dajući njihovim nosiocicima isključivo pravo. Primeri takvih žigova jesu žigovi ZAJEDNO JE UKUSNIJE (nosilac prava The Coca-Cola Company), VREME JE ZA LJUBAV, JEDAN JE SMOKI (nosilac prava Štark), TRADICIJA NIJE U NAMA, TRADICIJA JE U ZEMLJI (nosilac prava Temet d.o.o. Lozovik), KNJAZ NIJE VODA, TO JE NAŠ PONOS (nosilac prava Knjaz Miloš), SNAGA JE U VAMA (nosilac prava Apatinska pivara), HVALA TI ŠTO POSTOJIŠ (Jaffa doo Crvenka).

Kada je u pitanju autorsko pravo, vrlo česti se smatra da je izražajna forma slogana, koji sadrže reklamne poruke, suviše kratka da bi se moglo konstituisati autorsko delo. Međutim, sasvim sigurno se autorsko pravo može konstituisati na složenom vizuelnom rešenju reklamnog dela u kojem je slogan samo jedan element. Takvo složeno delo moglo bi uživati autorskopravnu zaštitu celine kreativnog rešenja, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi da se radi o originalnoj duhovnoj tvorevini autora, izraženoj u određenoj formi.

Imajući u vidu navedeno, kao nužna, nameće se potreba za ujednačavanjem prakse u pogledu mogućnosti registracije slogana kao žigova i definisanjem uslova pod kojima se slogani mogu registrovati kao žigovi, kako odlučivanje o registraciji ne bi bilo podložno diskrecionoj oceni svakog ispitivača u nadležnom organu registracije, već bi odlučivanje bilo utemeljeno na jasno definisanim kriterijumima.

Bojana Veselinović

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button