Osiguranje od opasnosti prekida rada predstavlja nezaobilazan vid zaštite u savremenom poslovanju. Do prekida rada najčešće dolazi usled događaja koje se vezuju za prirodne nepogode poput požara, poplava, udara groma, eksplozija, oluja i tome slično. Prekid rada ili smanjenje privredne aktivnosti koje nastupa kao posledica nekog od pomenutih štetnih događaja može da izazove ekonomske posledice koje su često veće nego sama materijalna šteta nastala uništenjem ili oštećenjem.

U ovim situacijama kompanije trpe velike gubitke, te se kao vid zaštite poslovanja javlja osiguranje od opasnosti prekida rada. U tom slučaju, predmet osiguranja su: poslovna dobit koja se ostvaruje obavljanjem registrovane privredne delatnosti i troškovi poslovanja fiksnog karaktera.

Samim tim, osiguranjem od prekida rada se kompanijama nadoknađuje izgubljena dobit koja nije mogla da bude ostvarena usled nastanka štetnog događaja. Ovakav vid osiguranja mora se razlikovati od osiguranja u slučaju nastupanja same materijalne štete prouzrokovane štetnim događajem osiguraniku.

Osiguravajuće pokriće se u konkretnom slučaju, odnosi na bruto dobit kao vid izgubljene dobiti kompanije nastale usled prekida rada ili smanjenja privredne aktivnosti zbog uništenja, oštećenja ili nestanka osiguranih stvari do kojih dolazi prilikom ostvarenja neke od osnovnih opasnosti, kao što su: požar i udar groma; eksplozija; oluja; grad, poplava itd.

Suma osiguranja zavisi od očekivane godišnje dobiti i planiranih troškova, odnosno od dužine trajanja garantnog roka, odnosno roka u kojem osiguranik želi da dobija naknadu iz osiguranja zbog prekida u radu. Suma osiguranja može biti određena i kao zbir dinamičkih mesečnih iznosa i predstavlja maksimalni iznos koji društvo za osiguranje isplaćuje u slučaju ostvarenja nekog od rizika. Naknada iz osiguranja u slučaju ostvarenja neke od osiguranih opasnosti predstavlja stvarni iznos izgubljene dobiti koju kompanija nije mogla da ostvari za vreme trajanja prekida rada.

Brz oporavak kompanije u ovakvim situacijama je izuzetno značajan za realizaciju poslovnih ciljeva, a često i sam opstanak kompanije. Kako bi kompanije bile u mogućnosti da se oporave u što kraćem roku, neophodno je da se obezbede novčana sredstva kojima će se nadoknaditi izgubljena dobit i troškovi. Iz tih razloga, osiguranje od prekida rada predstavlja najbolje rešenje za kompanije i nezaobilazan vid zaštite u savremenom poslovanju.

 

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button