Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) obavlja poslove osiguranja potraživanja po osnovu stambenih kredita obezbeđenih hipotekom, koje banke i druge finansijske organizacije odobravaju fizičkim licima za kupovinu, adaptaciju i izgradnju nekretnina.

Ovo osiguranje smanjuje rizik bankama, a korisnicima kredita obezbeđuje niže kamatne stope. Uslove i proceduru uspostavljanja saradnje NKOSK sa bankama i drugim finansijskim organizacijama u Republici Srbiji uređuju Pravila poslovanja NKOSK.

ŠTA VAM OBEZBEĐUJE OVO OSIGURANJE?

Korisnici osiguranja kredita su banke ili druge finansijske organizacije sa kojima NKOSK ima zaključen ugovor o osiguranju kredita i regulisanju međusobnih obaveza. Putem ovog osiguranja obezbeđuje se deo kredita koje banke ili druge finansijske organizacije odobravaju fizičkim licima, u slučaju nemogućnosti isplate od strane korisnika kredita. NKOSK se obavezuje da isplati ukupnu sumu nenaplaćenih anuiteta do momenta proglašenja kredita dospelim u celosti, sa pripadajućom zateznom kamatom. Pored navedenog, obaveza NKOSK obuhvata redovne mesečne anuitete, od momenta proglašenja kredita dopelim u celosti do momenta prodaje imovine i naplate po osnovu drugih instrumenata obezbeđenja. Takođe, NKOSK isplaćuje sumu koja iznosi 75% neto ostvarenog gubitka banke, prema utvrđenom finalnom obračunu. Nakon prodaje hipotekovane nepokretnosti, sredstva dobijena prodajom se uplaćuju na namenski račun banke i isplaćuju najpre NKOSK, zatim banci u visini nenaplaćene glavnice, a na kraju korisniku kredita preostali iznos novca.

Preuzimanjem dela rizika NKOSK snižava ukupan rizik banke što utiče na smanjenje kamatne stope koju banka naplaćuje klijentu. Pravila poslovanja NKOSK uređuju sadržinu prijave, kao i potrebnu dokumentaciju koju banka podnosi. O podnetoj prijavi odlučuje Upravni odbor NKOSK, ceneći sve okolnosti prijave, kao i priloženu dokumentaciju uz prijavu. Ugovor o osiguranju kredita se zaključuje po individualnoj šemi za osiguranje. Pod individualnom šemom za osiguranje podrazumeva se razmatranje svakog pojedinačnog zahteva banke ili druge finansijske organizacije za osiguranje kredita.

U skladu sa Pravilima poslovanja NKOSK, banke i druge finansijske organizacije plaćaju NKOSK, premiju osiguranja u visini utvrđenoj odlukom Upravnog odbora, u roku od pet radnih dana od prijema fakture. Premija osiguranja NKOSK plaća se jednokratno, prilikom realizacije stambenog kredita. Međutim, u praksi ovu premiju plaća korisnik kredita. Ovakvo postupanje banaka, dovelo je do niza tužbenih zahteva usled stava o ništavosti takve odredbe ugovora o kreditu.

2021. godine Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije zauzeo je stav da je pravno valjana odredba Ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci premiju osiguranja kod NKOSK pod jednim uslovom. Neophodno je da je ta obaveza jasno predočena korisniku kredita u predugovornoj fazi iskazivanjem ove vrste troškova kredita i njegovog procentualnog nominalnog iznosa u ponudi. Pored toga, banka nije dužna da korisnika kredita upozna sa strukturom i načinom obračuna premije osiguranja kredita.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button