Podnošenje tzv.“Submarine“ prijava žigova

Prijave žigova se u većini zemalja objavljuju odmah po njihovom podnošenju. Stoga, subjekat koji podnosi prijavu može „odati“ svoje poslovne namere konkurenciji.

Pored samog znaka koji se štiti (verbalni /grafički) podnosilac prijave treba da opiše i robu ili uslugu koju će štititi žigom, stoga ovo mogu biti informacije koje budući nosilac žiga može želeti da zadrži još neko vreme za sebe, pre nego što novi proizvod ili usluga budu ponuđeni tržištu.

Na drugoj strani, postoji potreba da se žig prijavi ranije, a ne neposredno pred izlaska robe/usluge na tržište, jer postoji mogućnost da neko drugi podnese prijavu žiga koja bi bila ista ili slična željenom žigu.

Ovo je razlog za prijavu tzv. „Submarine“ žigova, pod kojim se u američkoj praksi podrazumeva strategija podnošenja žigova u submarine jurisdikcijama koje ne objavljuju prijave žiga odmah (Honduras, Jamaica, Liechtenstein, Mauritius).

Prijavom žiga u ovakvim zemljama, stiče se pravo prioriteta, pa u narednih šest meseci kompanija može podneti prijavu žiga u Sjedinjenim američkim državama zadržavajući prioritet ranije prijave u tzv. submarine jurisdikcijama.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button