Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar vodova propisano je da se, počev od 01.01.2021. godine, dostavljanje podnesaka, isprava i drugih dokumenata, uključujući i podnošenje zahteva za upis u katastar, odnosno zahteva za izdavanje svih izvoda iz katastra nepokretnosti, vrši isključivo elektronskim putem direktnim pristupom aplikaciji e-šaltera.

Ovakav zaokret u odnosu na prethodna zakonska rešenja koja su podrazumevala komunikaciju u papirnoj formi sa nadležnim službama za katastar nepokretnosti i nužan fizički pristup stranke u prostorije službe, doneo jednostavniji i lakši pristup uslugama RGZ-a.

U praksi nova zakonska rešenja podrazumevaju da fizička i pravna lica ne mogu samostalno ostvariti pristup e-šalteru već je ovakav vid komunikacije sa nadležnim službama za katastar nepokretnosti rezervisan u najčešćem broju slučajeva za advokate, advokatske kancelarije i geodetske organizacije.

Advokati spadaju u kategoriju takozvanih profesionalnih korisnika e-šaltera jer zaključuju poseban ugovor sa Republičkim geodetskim zavodom kojim se definišu međusobna prava obaveze i advokatima omogućava pristup aplikaciji, kroz koju se inače sva dokumentacija dostavlja u elektronskoj formi.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button