Srpski sport se već dugi niz godina suočava s ozbiljnim izazovima u oblasti sportskih ugovora koji regulišu odnose između sportista, trenera, sportskih klubova i sponzora.
Konkretnih zakonskih rešenja koji štite sportiste je malo, sudovima nedostaje iskustva u sporovima vezanim za sportske ugovore.

Smatramo da vansudsko rešavanje sportskih sporova ne pruža adekvatnu i pravičnu zaštitu srpskim sportistima, ostavljajući previse prostora za zloupotrebe i neetična rešenja.
Iz tog razloga, napisali smo ovaj tekst kako bi pokrili ključne aspekte sportskih ugovora u Srbiji i pružili sportistima sve važne informacije koje će im omogućiti bolje razumevanje njihovih prava.

1. Šta su ugovori u sportskom pravu?

Ugovori u sportskom pravu predstavljaju vid regulisanja kompleksnih odnosa između različitih aktera u sportskoj industriji.

Ovi pravni dokumenti služe kao temelj za:

 • angažovanje sportista, trenera, menadžera I dr. aktera
 • sponzorstva i transfere sportista
 • kupovinu sportske opreme
 • prodaju prava za prenos mečeva
 • regulisanje mnogih drugih pravnih odnosa u sportu

Važno je napomenuti da, iako ugovori u sportskom pravu mogu biti u usmenom obliku, snažno preporučujemo da se sve dogovore dokumentujete u pisanom obliku. Ovo će vam pružiti dodatnu sigurnost i olakšati dokazivanje sadržaja i obaveza ugovornih strana.

Advokat za sportsko pravo će vam pomoći da identifikujete sve relevantne elemente koji treba da budu uključeni u vaše ugovore, obezbeđujući njihovu pravnu održivost, pravičnost i usklađenost s vašim interesima. Na ovaj način, moćićete imati potpuno poverenje u svoje sportske anganžmane.

2. Vrste sportskih ugovora

1. Ugovor o angažovanju sportista

Ugovor o angažovanju sportista predstavlja podvrstu ugovora o radu te, kao takav, definiše uslove i obaveze sportista prema njihovom klubu ili sportskom timu.
To uključuje pitanja kao što su trajanje ugovora, plate, i sportske obaveze.

Ovi ugovori su specifični na par načina:

 • Klub koji angažuje sportistu nije jedini vlasnik sredstava rad
 • Sportista rad obavlja van poslovnih prostorija poslodavca
 • Dopuštena su “rizičnija” ponašanja koja su inače zabranjena u poslovnim odnosima, ali ista uživaju i veću zaštitu
 • Skoro uvek imaju međunarodni element
 • Radno vreme, odmori I odsustva su dosta fleksibilnije određeni u sportskim ugovorima, a kako bi bili prilagođeni sportskim događajima
 • Imaju ograničeno trajanje

2. Ugovor o sponzorstvu

Ugovor o sponzorstvu reguliše odnos između sportiste, kluba ili sportskog događaja i sponzora, uključujući njihova prava, obaveze, i finansijske aranžmane.
Npr. ugovorom mogu biti definisane dozvoljene propagandne aktivnosti u skladu sa odabranim sponzorskim paketom, cena sponzorstva, rokovi plaćanja, dužnosti sponzora u pogledu dostavljanja određenih propagandnih materijala, nadležni organi, itd.

Sponzorstvo je moćan alat za sportske organizacije, pružajući im mogućnost da ostvare različite koristi, unaprede svoje aktivnosti i izgrade snažniju zajednicu
Uz pomoć ovih ugovora, sportski klubovi mogu da prikupe dodatne finansije koje će im pokriti troškove treniranja, putovanja, opreme, ali I dovesti do veće vidljivosti I prepoznatljivosti klubova.

3. Ugovor o upotrebi imena i lika sportiste

Ugovor o upotrebi imena I lika sportiste reguliše kako se ime i lik sportiste mogu koristiti u marketinške svrhe, uključujući reklame, sponzorstva i promocije proizvoda.
Ovi ugovori omogućavaju brendovima da koriste ugled i prepoznatljivost sportiste kako bi poboljšali svoj imidž i privukli ciljnu publiku koja je emotivno povezana sa sportistom. Sa druge strane, sportisti mogu ostvariti značajne prihode I unaprediti lični brend putem ovih ugovora.

Pa tako, kada sledeći put vidite reklamu nekog poznatog brenda, kao što je npr. Nike, kako koristi lik poznatog fudbalskog igrača za promociju svojih patika – znajte da se iza ove saradnje krije snažan ugovor o upotrebi imena I lika sportiste.

4. Ugovor o licenciranju

Ugovore o licenciranju sklapaju sportski klubovi sa različitim brendovima, a kako bi im dozvolili da koriste simbole fudbalskog kluba (kao što je npr. grb kluba) na svojim proizvodima i u promotivne svrhe.
Dok se ugovor o upotrebi imena i lika fokusira na lični identitet sportiste, ugovor o licenciranju se uglavnom odnosi na licenciranje samog brenda fudbalskog kluba, njegovog logotipa ili drugih simbola u cilju promocije proizvoda ili usluga.

5. Menadžerski ugovori

Menadžerski ugovori regulišu odnos između sportiste i njegovog menadžera.
Ovi ugovori sportistima omogućavaju stručno zastupanje u pregovorima, sponzorstvima, transferima, i drugim poslovnim aspektima. Drugim rečima, zahvaljujući menadžerskim ugovorima, sportisti imaju nekog ko brine o njihovim interesima van terena.

Za svakog sportistvu je korisno da ima svog menadžera koji će voditi njegovu karijeru, te mu pomagati u planiranju dugoročnih karijernih ciljeva, odabiru sponzorstava I reklamnih kampanja koji odgovaraju njegovom imidžu.

Sa druge strane, menadžeri kroz ove ugovore najčešće dobijaju određeni procenat od prihoda sportista I sami grade svoju reputaciju zarad otvaranja novih poslovnih prilika.

6. Ugovori sportista sa sportskim agentom

Ugovori sportista sa sportskim agentom, poznati i kao ugovori o zastupanju, igraju ključnu ulogu u organizaciji i vođenju karijere sportista.

Sportski agenti sportistima pomažu da ostvare bolje ugovorne uslove pri pregovorima sa klubovima I sponzorima, savetuju ih u vezi sa karijernim odlukama, a neretko imaju I svoje pravne timove koji im pružaju podršku sa pravnim pitanjima koja se tiču karijere sportiste.

Za razliku od menadžerskih ugovora, ovi ugovori po pravilu imaju uži fokus na isključivo poslovne aspekte karijere sportiste I kraće traju.

7. Ugovori za maloletne sportiste

Ugovori za maloletne igrače specifični su pravni dokumenti koji regulišu odnos između sportskog kluba i igrača koji je zakonske starosne granice punoletstva.
Ovi ugovori su često potrebni u svetu sporta, posebno u fudbalu, gde klubovi često identifikuju i regrutuju talentovane igrače veoma rano (po pravilu pre punoletstva).

Neke od specifičnosti ovih ugovora su:

 • Maloletni igrači ne mogu samostalno sklapati pravno obavezujuće ugovore iz oblasti sporta, pa se ovi ugovori sklapaju obično sa njihovim roditeljima.
 • Ovi ugovori imaju specifične odredbe usmerene na zaštitu interesa maloletnih igrača, a koje se tiču npr. njihovog obrazovanja, zdravstvene zaštite, smeštaja prilikom putovanja, itd.
 • Transferi internacionalnih maloletnih igrača su često ograničeni kako bi se sprečilo iskorišćavanje dece, zahvaljujući posebnim pravilima Međunarodne fudbalske federacije (FIFA)
 • Ovi ugovori obično definišu uslove prelaska u seniorski tim ili drugi klub.

8. Ugovori o stipendiranju sportista

Ugovor o stipendiranju sportista reguliše odnos između sportskog kluba I igrača koji prima stipendiju.
Ova vrsta ugovora često se koristi u sportovima gde je potrebno identifikovati i razvijati mlade talente, poput fudbala, košarke, ili tenisa I sadrži odredbe o:

 • Iznosu stipendije (najčešće se određuje tako da pokriva određene troškove sportiste, kao npr. njegovo školovanje, sportsku opremu, medicinske preglede I sl.)
 • Očekivanim dostignućima sportiste (kako sportskim, tako I obrazovnim)
 • Trajanju ugovora
 • Pravima I obavezama ugovornih strana
 • Razlozima prekida ugovora
 • Drugo

U suštini, ugovori o stipendiranju sportista imaju za cilj podršku razvoju mladih talenata u sportu, pružajući im priliku za obrazovanje, sportski napredak, i eventualni prelazak u profesionalni nivo.

9. Ugovori o prenos usportskih događaja

Ugovori o prenosu sportskih događaja su ključni elementi u sportskom marketingu, omogućavajući sportskim organizacijama da distribuiraju svoje događaje putem različitih medijskih kanala.
Ovi ugovori precizno određuju koje televizijske stanice, internet platforme I radio stanice imaju ekskluzivna prava za prenos sportskog događaja, po kojoj ceni I na kojim geografskim područjima.

Druga pitanja koja uređuje mogu da se tiču tehničkih zahteva (kvaliteta slike, zvuka, produkcije, itd.), promocije I oglašavanja, kao I niza drugih pitanja.
Ovakvi ugovori često predstavljaju značajan izvor prihoda za sportske organizacije.

10. Ugovori o organizovanju sportskih manifestacija

Ugovori o organizovanju sportskih manifestacija definišu prava i odgovornosti organizatora sportskih manifestacija, uključujući prava na korišćenje sportskog objekta, brenda, promotivnih materijala I drugih važnih elemenata samog događaja.

Ugovor takođe definiše prava sportista, timova I drugih učesnika, ali I prava I obaveze sponzora.
Ako je događaj otvoren za javnost, ovaj ugovor može definisati I uslove prodaje karata, bezbednosne mere, medijska prava, kao I različita pitanja odgovornosti (nevezano od javnosti događaja).

11. Ugovor o transferu sportista

Ugovori o transferu sportista su jedni od najvažnijih ugovora u svetu sporta, posebno u fudbalu. Ovi ugovori regulišu prelazak sportiste iz jednog sportskog kluba ili tima u drugi.
U njima su definisani vrednost igrača, njegova dosadašnja uspešnost u prethodnom klubu, transferna naknada, uslovi transfera I još mnogo pitanja.

Pravilno strukturirani ugovori o transferu sportista obezbeđuju transparentnost, pravnu sigurnost i jasnost u procesu transfera, čime se smanjuje rizik od potencijalnih sporova između klubova, sportista i drugih uključenih strana.

3. Naplata potraživanja iz sportskih ugovora

Sportisti, klubovi, sponzori i druge strane sportskih ugovora često se nalaze kao akteri u složenim finansijskim transakcijama kod kojih je reč o ogromnim sumama novca.
U ovim slučajevima, preciznost ugovornih odredbi je ključna kako bi se izbegli nesporazumi i potencijalni pravni sporovi.

To znači da je u sportskim ugovorima neophodno definisati stavke kao što su:

 • Uslovi isplate
 • Rokovi isplate
 • Penali za kašnjenje sa isplatom
 • Procedure I postupci u slučaju sporova
 • Druge relevantne finansijske stavke

Naplata potraživanja iz sportskih ugovora se češće sprovodi putem arbitraže, s obzirom da su sudski sporovi dugotrajni i poprilično neizvesni u oblasti sportskog prava.
Advokatska kancelarija za sportsko pravo pruža stručnost i sigurnost u procesu pregovaranja i ako je potrebno, rešavanja sporova pred nadležnim sudovima.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button