Advisor agreement za startup je dvostrani pravni posao, tačnije ugovor između startup-a i određenog lica ili kompanje koja će biti savetnik za pojedinu oblast.

Ovim ugovorom se regulišu neke od najaznačajnih stvari za sam početak i dalji razvoj startup-a. U njemu se definiše tačan posao savetnika, njegova naknada ugovorena na različite načine u smislu da li će to biti finansirano novčanim sredstvima i pravom na udele, poverljivost informacija, prava intelektualne svojine, pravo ugovornih strana povodom kršenja ugovora i naravno raskidni uslovi.

U praksi se pojavljuju određene vrste ovih ugovora i to su najčešće ugovori sa:

– finasijskim savetnicima.
– tech savetnicima
– pravnim savetnicima
– marketinškim savetnicima

Naknada za rad kao jedno od bitnih pitanja za startup kompanije jeste kao što smo pomenuli ili u određenim novčanim isplatama ili u pravima na udele, odnosno udelima u kompaniji. Takođe jedan od bitnih stvari u ugovoru sa savetnikom jeste i pitanje intelektualne svojine.

Intelektualna svojina u ugovoru je bitna iz razloga što na primer vaš savetnik realizuje ideju koja donese startup-u dobar proizvod, te je bitno odrediti ima li savetnik ikakva prava na stvorenoj intelektualnoj svojini ili ta prava pripadaju startup-u. Ovo pitanje je bitno kako zbog prenošenja prava na startup tako i zbog eventualne dodatne naknade koje startup treba da obezbedi savetniku s obzirom da koristi njegova prava intelektualne svojine.

Prilikom zaključenja ovakvog ugovora sa startup-om vrlo je bitno da se detaljno regulišu i pitanje kršenja ugovora kao i druga pitanja koja su bitna poput raskida ugovora i poverljivosti informacija.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button