Zakonom o radu predviđeno je nekoliko opravdanih razloga koji stoje poslodavcu na raspolaganju prilikom otkaza ugovora o radu. Jedan od njih jeste prestanak potrebe za radom zaposlenih koji se od tog trenutka tretiraju kao tehnološki višak. Ovaj pojam često u praksi plaši zaposlene jer je u velikom broju slučajeva upravo prestanak za radom pojedinih zaposlenih razlog za otkaz ugovora o radu.

Šta zapravo znači da je zaposleni postao tehnološki višak? Odgovor na ovo pitanje nije eksplicitno sadržano u Zakonu o radu. Naime, postati tehnološki višak podrazumeva da se usled promena u preduzeću koje mogu biti ne samo tehnološke, već i ekonomske ili organizacione, za poslom koji je zaposleni obavljao više nema potrebe – potražnja za radom i produktima zaposlenog u konkretnom slučaju je prestala, odnosno radno mesto zaposlenog je kod poslodavca postalo neodrživo i nepotrebno, jer su primera radu kod poslodavca uvedene nove tehnologije kojima poslodavac efikasnije dolazi do željenog rezultata i ostvaruje dobit.

U slučaju otkaza ugovora o radu gde se kao razlog navodi tehnološki višak poslodavci moraju biti izuzetno pažljivi prilikom sprovođenja procedure otkaza.

Prema Zakonu o radu, prva obaveza koju poslodavac ima jeste donošenje programa rešavanja viška zaposlenih. Ovu obavezu poslodavac ima kada utvrdi da će zbog tehnoloških ili ekonomskih ili organizacionih promena u okviru perioda od 30 dana doći do prestanka potrebe za radom zaposlenih na neodređeno vreme, i to za najmanje:

1) 10 zaposlenih kod poslodavca koji ima u radnom odnosu više od 20, a manje od 100 zaposlenih na neodređeno vreme;
2) 10% zaposlenih kod poslodavca koji ima u radnom odnosu najmanje 100, a najviše 300 zaposlenih na neodređeno vreme;
3) 30 zaposlenih kod poslodavca koji ima u radnom odnosu preko 300 zaposlenih na neodređeno vreme.

U slučaju da je zaposlenom otkazan ugovor o radu kao tehnološkom višku, on ima pravo na isplatu otpremnine. Visina otpremnine utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu, s tim što ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga zaposleni ostvaruje pravo na otpremninu. Ukoliko poslodavac zaposlenom ne isplati propisanu otpremninu, otkaz ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška je nezakonit. Takođe, uskraćivanje prava zaposlenom na otpremninu određeno je zakonom kao prekršaj za koji je propisana novčana kazna za poslodavca.

Naposletku, važno je naglasiti da prestanak radnog odnosa usled tehnološkog viška podrazumeva pored prava na otpremninu i ostvarivanje prava na novčanu naknadu i pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstvenu osiguranje kod Nacionalne službe za zapošljavanje (u skladu sa propisima o zapošljavanju).

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button