Transport i osiguranje

Transportno osiguranje spada među najsloženije grane iz oblasti osiguranja. Njegova funkcija je tripartitna, kao i kod drugih vidova osiguranja i sastoji se od zaštitne funkcije, ekonomske funkcije i socijalne – društvene funkcije. U ovu granu osiguranja spadaju najčešća tri tipa osiguranja a to su osiguranje prevoznih sredstava, osiguranje robe za kombi prevoz, ili kamionski transport, osiguranje od odgovornosti vozara.

Osiguranje robe u transportu, ili kargo osiguranje podrazumeva osiguranje robe koja je za vreme transporta izložena rizicima. Rizici u ovoj oblasti mogu biti raznovrsni, poput generalnog osiguranja robe i dobara koji se prevoze, pa sve do rizika zakašnjenja isporuke robe, neadekvatnog pakovanja i ostalih rizika koji se pojave u pogledu prevoza robe i stvari.

Osiguranje prevoznih sredstava – kasko osiguranje podrazumeva osiguranje prevoznih sredstava, kamiona, brodova, aviona i drugih prevoznih sredstava od opasnosti kojima su izloženi za vreme transporta. Rizici u ovoj oblasti mogu biti poput saobraćajnih nezgoda, požara, šteta koja nastanu od spoljnih faktora, prirodne katastrofe i ostalih rizika koji se pojavljuju u pogledu prevoznih sredstava.

Osiguranje od odgovornosti vozara podrazumeva osiguranje odgovornosti vozara za štetu koja nastane prilikom transporta i pored dužne pažnje. Predmetno osiguranje se može ugovoriti kako za domaći transport tako i za osiguranje odgovornosti vozara za međunarodni transport.

Transportno osiguranje pokriva veliki broj rizika koji se mogu podeliti u osnovne rizike, dopunske rizike, specijalne rizike i ratne i političke rizike. Detaljnu analizu svih rizika nećemo ovog puta obrađivati već ćemo izdvojiti neke zanimljive rizike iz kategorije specijalnih rizika. U praksi ovaj termin specijalnih rizika se još naziva i „svi rizici“ odnosno „all risks“ i tu spadaju svi oni rizici kod kojih uzrok nastanka štete nije neki spoljni nepredviđen događaj, već je uzrok štete u samoj osiguranoj stvari. Imamo primera u praksi osiguranja u slučaju prevoza robe u konzervama, gde može doći do „blowing“ ili naduvavanja konzervi ili imate rizik od samozapaljenja „spontaneous combustation“, sve su ovo specifični rizici i suštinski mogu zavisiti od slučaja do slučaja ali već je praksa poput navedenih izgradila moguće specijalne rizike i oni se najčešće pojavljuju u transportnom osiguranju.

Transportno osiguranje kao i drugi vidovi osiguranja zbog ubrzanog razvoja privrede i pojavljivanja nove tehnologije postaje složenije i čini značajnu poslovnu odluku svakog osiguranika, te je vrlo bitno da polisa osiguranja zadovolji naš osigurani interes kako bismo prilikom nastanka štete mogli da aktiviramo i naplatimo premiju osiguranja, s toga je bitno da već prilikom ugovaranja osiguranja detaljno budete upoznati šta vam je osigurano i u kojim slučajevima.

Autor: Marko Petković

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button