Osnivanje sportskog udruženja predstavlja ključan korak ka institucionalizaciji i ostvarenju Vaših sportskih ciljeva.

Ovaj proces, iako formalan, zahteva preciznost u pravnim procedurama i jasno definisane korake.

Iz tih razloga, napisali smo ovaj članak da bi Vam pružili sveobuhvatan uvid u iste, kao i u rešenja iz zakonske regulative i aspekte vođenja sportskog udruženja.

1.Šta je sportsko udruženje?

Sportsko udruženje predstavlja dobrovoljnu organizaciju od najmanje tri osnivača, bilo da su fizička ili pravna lica, a koja ne ostvaruje profit i koja se temelji na slobodnom udruživanju više fizičkih i/ili pravnih subjekata.

Nakon osnivanja, sportskom klubu je dozvoljeno priključivanje dodatnih članova u skladu sa Statutom sportskog kluba.

Što se zastupnika tiče, minimalno jedan zastupnik je obavezan, ali sportski klub može imati i dva ili više od dva zastupnika.
Sportsko udruženje se organizuje prema statutu, a radi postizanja zajedničkog cilja u oblasti sporta.

2. Kako se osniva sportsko udruženje

Osnivanje sportskog udruženja zahteva sprovođenje određenih postupaka u skladu sa Zakonom o sportu, a kako bi se formalizovala i zakonski priznala njegova egzistencija.
Postupak osnivanja inicira se kroz osnivačku skupštinu, gde se donose ključne odluke i usvaja osnivački akt.

Osnivački akt, kao osnovni dokument, mora biti sastavljen u pisanoj formi i sadržavati određene elemente kako bi se ispunili pravni zahtevi.

Pa tako, osnivački akt sportskog udruženja treba sadržavati informacije o:

 • Poslovnom imenu tj. nazivu koji identifikuje udruženje
 • Pravnoj formi udruženja
 • Sedištu (adresi) i matičnom broju osnivača
 • Potpisima zastupnika osnivača, ako su osnivači pravna lica
 • Ličnom imenu, adresi i jedinstvenom matičnom broju osnivača fizička lica. Isti podaci se traže za lice ovlašćeno da zastupa udruženje
 • Imenu, adresi, broju i zemlji izdavanja putne isprave, ako su osnivači strana fizička lica
 • Osnovnim ciljevima udruženja
 • Nazivu i sedištu udruženja
 • Datumu donošenja osnivačkog akta

Važno je napomenuti da osnivački akt iz ovog člana mora biti overen u skladu sa važećim zakonodavstvom kako bi se potvrdila njegova autentičnost i validnost.

3. Koja je dokumentacija potrebna za osnivanje sportskog udruženja?

Neophodna dokumentacija za osnivanje sportskog udruženja obuhvata:

 • Potpisan statut koji predstavlja pravni dokument sa propisanim osnovnim elementima i pravilima funkcionisanja udruženja.
 • Overen osnivački akt
 • Odluku o imenovanju zastupnika – predsednika
 • Zapisnik sa osnivačke skupštine
 • Saglasnost za maloletne osnivače, ukoliko ih ima
 • Izjava lica ovlašćenog za zastupanje, u skladu sa članom 33. Zakona o sportu
 • Saglasnost za lično ime u nazivu, po potrebi
 • Dokaz o identitetu zastupnika u vidu zvaničnog dokumenta (npr. lična karta ili pasoš=
 • Registracionu prijavu
 • Potvrdu o uplati APR naknade

Ukoliko imate nedoumice u vezi sa procesom osnivanja sportskog udruženja ili Vam je potrebna asistencija u vezi sa procesom sastavljanja i pribavljanja neophodne dokumentacije za registraciju, advokat za sportsko pravo Vam može pružiti neophodnu podršku u rešavaju ovih izazova.

4. Za koje sportske grane je moguće osnovati sportsko udruženje?

Osnivanje sportskog udruženja u Srbiji omogućeno je za različite sportske grane i discipline, u skladu s Pravilnikom o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji.

Najpoznatije grane i discipline za koje je moguće osnovati sportsko udruženje su: atletika (trčanje, skakanje, bacanje), biciklizam, boks, vaterpolo, veslanje, gimnastika, golf, dizanje tegova, jedrenje, kajak-kanu, karling, klizanje, konjički sport, košarka, mačevanje, odbojka, plivanje, rvanje, rukomet, tenis, teakvondo, triatlon, fudbal, hokej na ledu i travi, džudo, bejzbol, karate, softball, sportsko penjanje, surfing, stoni tenis, streličarstvo, tenis, sportski ribolov, šah, pa sve do novijih sportskih disciplina poput e-sporta (elektronski sportovi).

Pored njih, tu su i sportske rekreacije, seoski sport, sportske aktivnosti u vojsci, dijaspori, policiji, sport za starije osobe, sportske aktivnosti u firmama, tradicionalni sportovi, univerzitetski sport, fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta, školski sporta, joga i mnoge druge grane i discipline.

Kao što vidite, Pravilnik pokriva širok spektar mogućnosti za osnivanje sportskih udruženja, omogućavajući raznovrsne sportske aktivnosti i prilike za članove u različitim sportskim granama i oblastima.

Osnivanje Sportskog Udruzenja

5. Koliko traje osnivanje sportskog udruženja?

Osnivanje sportskog udruženja, uključujući sve aktivnosti vezane za pripremu dokumentacije i registraciju, najčešče ne traje duže od 10-tak dana, a uz podršku advokata za sportsko pravo često traje i kraće.

6. Da li je sportsko udruženje isto što i sportski klub?

Na internetu ćete često viđati različite tekstove na temu osnivanja sportskih udruženja, od kojih neki koriste termin „klub“, a neki „udruženje“.
Iako se svi ti tekstovi odnose na osnivanje sportskih udruženja, korišćenje ova dva termina kao zamena jedan za drugi nije sasvim ispravno.

Naime, prilikom osnivanja sportskog udruženja, ne može se koristiti reč „klub“ u nazivu. Ova promena, da bi bila učinjena u budućnosti, mora biti odobrena od strane inspektora, a udruženje treba ispuniti određene uslove koji se odnose na učestvovanje u sportskim takmičenjima.

7. Pečat sportskog udruženja

Svako sportsko udruženje mora da ima okrugli pečat prečnika 40mm, osim ukoliko Statutom nije određena drugačija veličina.

Pečat sportskog kluba ili sportskog udruženja treba detaljno opisati u Statutu sportskog udruženja, uz obavezno navođenje mesto sedišta sportskog udruženja.

Odluka o uključivanju znaka ili grba sportskog udruženja na pečatu prepuštena je osnivačima.

Napomena: Osim pribavljanja pečata, postoje još dve ključne obaveze koje sportsko udruženje treba ispuniti nakon osnivanja. To su otvaranje poslovnog računa u banci Republike Srbije, kao i prijavljivanje stvarnih vlasnika sportskog udruženja u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika u APR-u (lično ili elektronski).

8. Finansijsko poslovanje sportskih udruženja

Vođenje knjiga i priprema finansijskih izveštaja predstavljaju ključne obaveze sportskih udruženja.

Prema propisima o računovodstvu, svako sportsko udruženje ima obavezu da redovno održava poslovne knjige i podnosi godišnje finansijske izveštaje, čak i kada nije beležilo nikakve finansijske promene tokom godine (u ovom slučaju, postoji obaveza dostavljanja Izjave o neaktivnosti).

9. Napomene Advokata za Sportsko Pravo za osnivanje sportskog udruženja

Pre registracije Vašeg sportskog udruženja, ne zaboravite da proverite dostupnost željenog naziva na sajtu APR-a.

Važno je i da naziv koji odaberete bude na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, osim ako postoji opravdanje za upotrebu stranih reči, kao i da se jasno razlikuje od već postojećih sportskih udruženja kako biste izbegli konfuziju. Pažljivim odabirom naziva obezbedićete uspešnu registraciju i prepoznatljivost vašeg sportskog udruženja.

Još jedna važna napomena jeste da se svaka promena u podacima sportskog udruženja mora prijaviti u roku od 15 dana od donošenja Odluke o promeni.

Za više informacija o pravnim aspektima sportskih poduhvata, pročitajte naš prethodni članak o sportskim ugovorima.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button