Zaposlenom može prestati radni odnos nezavisno od njegove volje ili volje poslodavca zbog prestanka rada poslodavca, do kojeg može doći na dva načina:

  1. Likvidacijom privrednog društva (poslodavca) – koja se sprovodi u situaciji kada privredni subjekt ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih finansijskih obaveza i sam postupak likvidacije je pod kontrolom članova – osnivača privrednog društva, koji sami određuju likvidacionog upravnika.
  2. Stečajem privrednog društva – koje se sprovodi kada imovina privrednog društva nije dovoljna za namirenje svih potraživanja poverilaca. Stečajni postupak sprovodi nadležni privredni sud, a svi zaposleni imaju mogućnost da prijave potraživanje u zakonom predviđenom roku.

Kako da zaposleni ostvare pravo u stečajnom postupku?

Da bi zaposleni ostvarili pravo u stečajnom postupku, potrebno je da prijave potraživanje za neisplaćene zarade, naknade zarade, naknade štete, otpremnine zbog odlaska u penziju u skladu sa Zakonom o radu i to nadležnom privrednom sudu (stečajnom sudu) u roku koji ne može biti kraći od 30 dana od dana donošenja rešenja kojim se otvara stečajni postupak.

Kada nadležni sud donese rešenje kojim su priznata potraživanja zaposlenog (potraživanja za neisplaćene zarade ili naknade zarade moraju biti priznata i utvrđena rešenjem suda u 1. isplatnom redu), zaposleni podnosi zahtev Fondu Solidarnosti u roku od 45 dana od dana prijema odluke suda, kojom je utvrđeno potraživanje. Ukoliko propusti ovaj rok, zaposleni gubi pravo na ovo potraživanje pred Fondom Solidarnosti.

Delatnost Fonda Solidarnosti, koji ima svojstvo pravnog lica i posluje kao javna služba, je obezbeđivanje i isplata potraživanja koja se zaposlenom garantuju u skladu sa Zakonom o radu i to:

  1. zarade i naknade zarade za vreme odsutnosti sa rada zbog privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji je bio dužan da isplati poslodavac za poslednjih 9 meseci pre otvaranja stečajnog postupka,
  2. naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca za kalendarsku godinu u kojoj je ostvaren stečajni postupak, ako je to pravo imao pre otvaranja stečajnog postupka,
  3. otpremnine zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak, ako je pravo na penziju ostvario pre otvaranja stečajnog postupka;
  4. naknade štete na osnovu odluke suda donete u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak, zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, ako je odluka postala pravosnažna pre otvaranja stečajnog postupka.

Svi zaposleni kojima je prestao radni odnos zbog prestanka rada poslodavca uz uslov da su obavezno osigurani najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci (s tim da se neprekidnim osiguranjem smatra i prekid obaveznog osiguranja kraći od 30 dana) ostvaruju pravo na novčanu naknadu preko Nacionalne službe za zapošljavanje.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button