Svake godine, milioni i milioni evra se troše na kupovinu i prodaju sportista širom svega.
Mnogi od najpoznatijih transfera u sportu postaju i glavne vesti u medijima.

Međutim, neretko se iza ovih transfera kriju složeni i često sporni pravni procesi koji regulišu prelazak sportista iz jednog saveza ili kluba u drugi.

Ovi procesi podrazumevaju zaključivanje različitih vrsta ugovora, korišćenje različitih sistema, poštovanje strogih pravila i mnogobrojnih ograničenja nadležnih sportskih saveza, kao i zaštitu interesa i prava sportista (naročito maloletnih!).

U ovom članku ćemo detaljnije objasniti samu problematiku pravnih transfera iz pravnog ugla, ali i ponuditi rešenje na nju u vidu angažovanja posrednika prikom sportskih transfera.
Ako vas interesuje ova tema, nastavite da čitate.

1. Sportski transferi i sistemi transfera sportista

Sportski transferi su procesi prelaska iz jednog kluba u drugi klub u okviru istog saveza (tzv. Nacionalni transferi) ili prelaska igrača koji je registrovan kod jednog saveza u drugi savez. (međunarodni transferi.
U određenom broju sportova, kao npr. kod velikog fudbala, obavezno je korišćenje elektronskog sistema za transfere profesionalnih igrača i amatera radi obezbeđenja transparentnosti i boljeg protoka informacija.
Ukoliko registracija igrača za novi klub prođe bez upotrebe elektronskog sistema za transfere, takva registracija smatraće se nevažećom.

2.Sportski transferi i ugovori

Kada sportista želi da promeni sportski klub ili savez za koji nastupa, on mora da poštuje određene pravne uslove i procedure koji se razlikuju u zavisnosti od okolnosti transfera.
U svakom slučaju, neophodno je da zaključe odgovarajući ugovor koji će regulisata prava i obaveze svih učesnika u transferu.
U ovoj sekciji ćemo spomenuti dve vrste ugovora koji se vezuju za sportske transfere, kao i neke njihove osnovne karakteristike.

1.Ugovor o transferu

Prilikom sportskih transfera, na prvom mestu, zaključuje se Ugovor o transferu.
Da bi ovaj sportski ugovor bio pravno valjan, on mora biti sačinjen u pisanoj formi i overen u skladu sa zakonom.
Osim toga, da bi sportista uopšte mogao preći u drugu sportsku organizaciju, ugovor o transferu mora da sadrži odredbu u kojoj sportska organizacija sa kojom sportista već ima punovažno zaključen ugovor daje saglasnost za prevremen i sporazuman raskid tog ugovora.

Odredba o raskidu ugovora između sportiste i postojeće sportske organizacije često sadrži i obavezu plaćanja određene naknade, a koja omogućava sportskoj organizaciji da bude adekvatno obeštećena za gubitak sportiste.

Dalje, u ugovor mogu biti uključeni i dodatni uslovi i odredbe vezane za transfer, kao što su uslovi igre, dužina novog ugovora, bonusi, ili druge klauzule koje regulišu odnos između sportiste i nove sportske organizacije.

Ugovor treba da sadrži i odredbe koje definišu kako će se rešavati eventualni sporovi ili nesuglasice između ugovornih strana.

Na kraju, sve strane (sportska organizacija sa kojom sportista ima trenutni ugovor, sportista sam, i sportska organizacija u koju sportista prelazi) moraju saglasno potpisati ugovor kako bi bio pravno obavezujući.

2. Ugovor o ustupanju

Sličan ugovoru o transferu, Ugovor o ustupanju reguliše situaciju kada sportista privremeno prelazi iz jedne sportske organizacije (sa kojom već ima važeći ugovor) u drugu sportsku organizaciju, a na osnovu saglasnosti prve organizacije.

Ova privremena promena omogućena je u skladu sa zakonom i takoše se reguliše pisanim i overenim ugovorom.
Napomena: Ugovori na osnovu kojih treća lica stiču isključiva prava nad budućim ekonomskim pravima sportske organizacije pri budućim transferima sportiste su ništavi.

3. Sportski transferi maloletnika

Kada govorimo o sportskim transferima maloletnika, Zakon o sportu predviđa određena pravila i ograničenja.
Naime, kada je reč o međunarodnim transferima, maloletni sportisti ne smeju prelaziti u strane sportske organizacije, osim ako postoji posebno odobrenje prema pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza.
Ovo znači da postoji stroga zabrana prelaska maloletnih sportista u inostrane sportske organizacije, osim ako postoje specifične okolnosti i uslovi koji su odobreni od strane relevantnog međunarodnog sportskog tela.
Maloletni sportisti takođe ne smeju prelaziti u domaće sportske organizacije izvan mesta njihovog prebivališta (nacionalni transfer), osim ako je takav transfer odobren od strane nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Ova pravila imaju za cilj zaštitu interesa maloletnih sportista, sprečavanje nepravilnog ili neetičkog prelaska između sportskih organizacija i usklađivanje sa standardima i pravilima relevantnih sportskih saveza na internacionalnom i nacionalnom nivou. (npr. FIFA Pravilnik o Statusu i Transferima Igrača)

Napomena: Kada npr. govorimo o međunarodnim transferima maloletnih igrača fudbala, postoji 5 izuzetaka/slučajeva kada su oni dozvoljeni. Ovaj proces zahteva veći broj koraka koji moraju biti preduzeti i obaveza koje moraju biti ispunjene da bi bio moguć, te bi iz tog razloga trebali kontaktirati advokata za sportsko pravo pre otpočinjanja istog.

4. Posredovanje u transferima sportista

Posredovanje u transferima sportista je delatnost koja podrazumeva pružanje pravne pomoći i saveta sportistima i klubovima u vezi sa transferima.
Posrednici mogu biti fizička ili pravna lica koja imaju licencu nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza za obavljanje ove delatnosti.
Kako posrednici prilikom transfera sportisti daju i pravne savete, ne bi bilo loše angažovati licenciranog advokata za sportsko pravo u ovu svrhu. Advokat vas može edukovati o svim pravilima i propisima relevantnim za transfere sportista, ali i zaštiti vaše interese i prava za slučaj spora.

Advokat za sportsko pravo Vam može pružiti usluge:

  • Pravnog savetovanja sportistima i sportskim klubovima
  • Podrške prilikom zaključivanja ugovora
  • Rešavanja sporova
  • Zaštite prava i interesa
  • I niz drugih pravnih usluga.

5. Transferi, prekršaji i kazne

Zakon o Sportu propisuje da će se kazniti novčanom kaznom svako ko ne vodi evidenciju transfera, odnosno prelazaka maloletnih sportista ili ne obavesti Ministarstvo u roku od 15 dana od svakog obavljenog transfera maloletnog sportiste.

Ova kazna iznosi 100.000,00 dinara i predstavlja prekršaj čiji učinilac može da bude organizacija u oblasti sporta i drugo pravno lice.
Sankcije predviđene međunarodnim pravilima i regulativama, kada je reč o međunarodnim transferima, mogu biti i dosta strožije.

Zaključak

Sportski transferi predstavljaju složene procese koji zahtevaju pažljivo pridržavanje pravnih normi i procedura kako bi se obezbedila transparentnost, pravičnost i zaštita interesa svih uključenih strana.

Sistem nacionalnih i međunarodnih transfera sportista postavlja jasna pravila koja moraju biti poštovana, a ugovori o transferu igraju ključnu ulogu u definisanju prava i obaveza sportista, klubova i agenata.

Sve u svemu, pravna podrška sportistima, klubovima, pa i sportskim agentima igra ključnu ulogu u održavanju integriteta sportskih transfera, doprinoseći fer igri, poverenju u sistem i dugoročnoj stabilnosti sportske industrije.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button