Izvor: unsplash.com

Pokretanje nove kompanije sa sobom nosi različite pravne izazove.

Između ostalog, tu spada zaključivanje relevantnih ugovora, kao i izbog odgovarajuće pravne forme za vaš startap.

U ovom članku, pokrivajući ova ključna pitanja, pružićemo vam par saveta prilagođenih startapima u Srbiji, a kako bi vam omogućili da pokrenete svoju kompaniju na pravilan način.

1. Koje ugovore zaključuju startapi u Srbiji?

Kao što verovatno već znate, ugovori predstavljaju osnovu mnogobrojnih poslovnih odnosa i njihova svrha je da zaštite interese svih uključenih strana.
Neki od karakterističnih ugovora koje startapi u Srbiji zaključuju su:

Pismo o namerama (Letter of Intent ili Loi)

Ovo pismo, za koje možemo da kažemo da ima snagu ugovora, se obično zaključuje pre osnivanja startapa.

U njemu je najčešće definisano sledeće:

 • namere osnivača u vezi sa startapom
 • uloge i radni zadaci osnivača
 • nazivi projekata
 • raspodela udela
 • bitni rokovi za obavljanje postavljenih zadataka
 • i drugi bitni aspekti.

U suštini, pismo o namerama regulipe pripremna pitanja koja su ključna za sticanje prava i obaveza vezanih za buduću firmu.

2. Ugovor članova startapa

Ovaj ugovor, koji često predstavlja dopunu ugovoru o osnivanju startapa, reguliše odnose među osnivačima, uloge, prava i obaveze članova, kao i rešavanje sporova koji se obično javljaju u okviru ugovora članova društva.

U glavne aspekte koje pokrivaju ovi ugovori spadaju:

 • prava i obaveze članova u vezi sa prenosom udela ili akcija
 • pitanja glasanja I odlučivanja
 • rešenja za situacije kada dođe do blokade u donošenju odluka, kao i
 • pitanja podele dobiti.

3. Vesting ugovor

Vesting ugovor predstavlja mehanizam koji se koristi za regulisanje promene udela investitora tokom određenog vremenskog perioda ili postizanje određenih poslovnih ciljeva.
Preciznije, ovaj ugovor omogućava kompanijama da zaposlenima u startapu daju pravo na sticanje udela.
Najveći benefit ovih ugovora jeste taj što vesting podstiče dugoročni angažman investitora i članova startapa na povećanju vrednosti kompanije.

4. Ugovor startapa sa investitorom

Svaki investitor koji ima nameru da ulaže u vaš startap zahtevaće od vas da zaključite ugovor koji reguliše njegov odnos sa vašim startapom.

Najčešće, ovaj ugovor obuhvata pitanja kao što su:

 • postavljanje investitora na određeno mesto u upravi
 • pravo veta investitora
 • uslovi finansiranja
 • mehanizmi kontrole
 • pitanja odustanka od investicije
 • pitanja oko prodaje kompanije, itd.

Još jedna stvar koja je karakteristična za ovaj ugovor jeste da služi investitorima da steknu uvid u karakter osnivača startapa tokom procesa pregovaranja.

Konačno, ovaj ugovor sadrži I tzv. Term Sheet, odnosno listu uslova ugovora koja je rezultat pregovora ugovornih strana.

Ova lista na jednostavan način prikazuje zamišljeni poslovni odnos između ugovornih strana, pokrivajući teme kao što su mehanizam, način i visina ulaganja sredstava od strane investitora, korporativno upravljanje startapom, kao i isplata povećane vrednosti kompanije ili preostale vrednosti u slučaju da startap ne ispuni očekivanja investitora.

5. NDA ugovor (Ugovor o poverljivosti)

Kako bi izbegli situaciju da vaš zaposleni koji napušta kompaniju sa sobom ponese sve poslovne tajne I informacije vezane za vaše poslovanje, najbolje bi bilo da sa njim zaključite ugovor o poverljivosti, tj. NDA ugovor.

Suština ovog ugovora jeste da obavezuje vaše zaposlene da u tačnon definisanom narednom periodu vaše poslovne tajne zadrže za sebe i da ne smeju da ih prosleđuju drugima koji bi na tome mogli da profitiraju.
Potpisivanjem NDA ugovora, vaš startap dobija dodatni nivo zaštite od neovlašćenog otkrivanja poverljivih informacija, smanjujući rizik od gubitka konkurentske prednosti ili povrede intelektualne svojine.

Ova praksa stvara atmosferu poverenja među učesnicima u poslovnom procesu i omogućava slobodnu razmenu informacija uz očuvanje njihove poverljivosti.

6 . Ugovori o radu u startap kompanijama (Employment agreement)

Ugovori o radu u startap kompanijama, kao i klasični ugovori o radu, imaju za cilj da obezbede pravnu sigurnost, jasnoću i zaštitu interesa kako poslodavca, tako i zaposlenog.
Oni su važan instrument za uspostavljanje produktivnih radnih odnosa i zaštitu prava i obaveza u startap ekosistemu.

Ugovor o radu u startapu obično sadrži sledeće elemente:

 • Identifikaciju poslodavca i zaposlenog
 • Radne obaveze i poziciju
 • Radno vreme i fleksibilnost
 • Platu i beneficije
 • Uslove za prestanak radnog odnosa
 • Neki vid zaštite intelektualne svojine
 • Odrede o zaštiti poverljivih informacija I zabrani konkurencije
 • Mehanizme za rešavanje sporova koji mogu nastati između poslodavca i zaposlenog, kao što su arbitraža, medijacija ili sudski postupak.

 

Saveti Za Uspesan Startap U Srbiji1

 

Ugovori koje startapi u Srbiji zaključuju treba da budu jasni, sažeti, I da precizno definištu odgovornosti svake ugovorne strane.
Iz tog razloga, preporučljivo da je potražite pravni savet iskusnog advokata za startape koji će pregledati I sastaviti ove ugovore u vaše ime, a kako bi na vreme identifikovali potencijalne rizike, zaštitili vaše interese i obezbedili njihovu usklađenost sa srpskim propisima.

2. Kako izabrati odgovarajuću pravnu formu za startap u Srbiji?

Jedan od ključnih koraka pri osnivanju startapa jeste odabir odgovarajuće pravne forme.
U Srbiji, postoji nekoliko mogućnosti koje treba razmotriti kako bi se osiguralo uspešno poslovanje startapa:

1. Preduzetnik kao pravna forma

Preduzetništvo predstavlja jednu od opcija za osnivanje startapa u Srbiji.
Kao pojedinac, preduzetnik ima relativno jednostavnu proceduru registracije i manje administrativnih obaveza.
Međutim, važno je imati na umu da kao preduzetnik snosite ličnu odgovornost za sve obaveze startapa.
Ukoliko vam je privatnost važna i ne želite da vaša lična imovina bude ugrožena, možda biste trebali razmotriti druge pravne forme.

2. Društvo s ograničenom odgovornošću (DOO)

Društvo s ograničenom odgovornošću je popularna pravna forma za startape.
Ovo društvo pruža ograničenu odgovornost vlasnicima, što znači da vaša lična imovina nije izložena riziku u slučaju poslovnih neuspeha.
Registracija DOO-a zahteva određene dokumente i proceduru, ali pruža stabilnost i olakšava privlačenje investitora.

3. Akcionarsko društvo (AD)

Akcionarsko društvo je pravna forma koju mogu odabrati startapi koji planiraju javno emitovati akcije i privući veći broj investitora.
Ova forma, koja nastaje udruživanjem kapitala osnivača I gde akcionari odgovaraju za obaveze firme imovinom koju su uneli u društvo, može imati nešto kompleksniju proceduru osnivanja i zahtevati strožije pridržavanje zakonskih propisa.
Iz tog razloga, ako planirate da se bavite javnim emitovanjem akcija, bilo bi dobro se konsultujete sa advokatom za startap koji je upoznat s postupkom osnivanja akcionarskog društva.

4. Ortačko društvo

Ortačko društvo je pravna forma koja omogućava partnerima da udruže svoje resurse, znanje i veštine kako bi zajedno pokrenuli startap.
U ortačkom društvu, partneri su podjednako odgovorni za obaveze i obaveze društva, a njihova odgovornost nije ograničena kao kod društva s ograničenom odgovornošću.
Ukoliko je vašem startapu potrebna fleksibilnost u upravljanju i donošenju odluka i ako planirate obavljati posao koji zahteva blisku saradnju između partnera, ova pravna forma može biti dobar izbor za vas.

5. Komanditno društvo

Komanditno društvo je oblik partnerstva koji se sastoji od najmanje jednog komanditora i jednog komplementara.
Komanditor je partner koji ulaže kapital, ali nema aktivnu ulogu u upravljanju društvom i njegova odgovornost je ograničena na iznos uloženog kapitala.
S druge strane, komplementar je partner koji ima aktivnu ulogu u upravljanju društvom i snosi neograničenu odgovornost za obaveze društva.
Komanditno društvo, iako nije toliko popularan izbog pravne forme za startape, može biti pogodno za startape koji žele privući investitore koji su spremni da ulože kapital, ali nemaju aktivnu ulogu u upravljanju.

6. Ogranak stranog pravnog lica

Ukoliko ste strana startap kompanija koja želi da započne poslovanje u Srbiji, osnivanje ogranka stranog pravnog lica može biti dobra opcija za vas.
Ova pravna forma omogućava vam da iskoristite već postojeću reputaciju i resurse vaše matične kompanije.
Treba imati u vidu da osnivanje ogranka stranog pravnog lica uključuje određene zakonske procedure i zahteve koji nisu standardni.
Kako biste bili sigurni da ćete pravilno sprovesti ovaj proces, može biti korisno angažovati advokata za startap s iskustvom u osnivanju ogranka stranog pravnog lica.

Zaključak

Upravljanje pravnim aspektima pokretanja startapa u Srbiji može biti kompleksno, ali uz pravo znanje i podršku, možete postaviti snažne temelje za uspeh vašeg poslovanja.
Pažljivim pristupom u pogledu ugovora i izbora pravne forme za vaš startap, možete zaštiti svoje interese, obezbediti neophodno finansiranje i osigurati dugoročnu održivost.
Zapamtite da je važno potražiti stručne pravne savete prilagođene vašim specifičnim okolnostima I ciljevima, a kako biste doneli informisane odluke i umanjili potencijalne rizike.

 

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button