Srpski sport se već dugi niz godina suočava s ozbiljnim izazovima u oblasti sportskih ugovora koji regulišu odnose između sportista, trenera, sportskih klubova i sponzora.
Konkretnih zakonskih rešenja koji štite sportiste je malo, sudovima nedostaje iskustva u sporovima vezanim za sportske ugovore.

Prerade autorskih dela smatraju se autorskim delom ako ispunjavaju uslove koji se traže za autorska dela, odnosno da se radi originalnoj duhovnoj tvorevini autora, izraženoj u određenoj formi, bez obzira na umetničku, naučnu ili drugu vrednost dela, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispolјavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.

Da li ste nedavno pretrpeli štetu usled lekarske greške i pitate se da li imate pravo na naknadu štete?

Da li vas bes i osećaj nemoći obuzimaju dok se borite sa posledicama medicinskog nemara?

U „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 92/2023 od 27.10.2023. godine, objavljeni su Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

Reklamiranje lekova i medicinskih sredstava nije samo stvar stvaranja vizuelno primamljivih oglasa.

Zapravo, reklamiranje ovih proizvoda predstavlja kompleksno polje kada su u pitanju zakoni i regulative koje imaju ključnu ulogu u zaštiti zdravlja javnosti i promociji pravilne upotrebe ovih proizvoda.

Želite da otvorite sopstvenu medicinsku praksu u Srbiji?

Stručni ste i entuzijastični da pružite kvalitetnu zdravstvenu zaštitu svima kojima je potrebna, ali niste sigurni kako se nositi sa zakonskim aspektima, uslovima i silnom dokumentacijom?
Ukoliko se pronalazite u ovom opisu, na pravom ste mestu.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button