Povreda na radu definisana je Zakonom o zdravstvenom osiguranju, kojim se predviđa nekoliko elemenata koji moraju biti ispunjeni da bi bilo reči o povredi na radu.

„Beli papir“ predstavlja dokument koji se objavljuje prilikom izdavanja digitalne imovine u skladu sa međunarodnom praksom. Ovaj dokument sadrži podatke o izdavaocu digitalne imovine, samoj digitalnoj imovini, rizicima povezanim s digitalnom imovinom i ima za cilj da omogući investitorima procenu rizika vezanih za ulaganje u digitalnu imovinu i donošenje informisane investicione odluke.

Zaštita života i zdravlja zaposlenih na radu jedna je od najvažnijih obaveza poslodavaca i prava zaposlenih.

Poslednje izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje uvele su značajne izmene. Ono što je posebno okupiralo pažnju javnosti jesu novi modeli oporezivanja tzv. slobodnih radnika – „frilensera“, čiji je neuređen poreski status bio goruća tema prethodnih godina.

Izvor: https://pixabay.com/vectors/copyright-thief-stolen-intellectual-6809961/

Bilo da ste samostalni umetnik, startap ili razvijena IT kompanija, poznavanje Zakona o autorskom I srodnim pravima može da vam pomogne da izbegnete skupe pravne sporove oko intelektualne svojine.

Kada sa jedne strane imamo Evropsku uniju (EU), koja je svetski lider u borbi protiv klimatskih promena i koja ima veoma visoke ciljeve u pogledu klimatske politike, a sa druge strane imamo zemlje u kojima klimatska regulativa nije toliko stroga, postoji rizik da kompanije sa sedištem u EU svoju proizvodnju bogatu ugljenikom izmeste u te zemlje.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.