Zakon o radu predviđa da zaposleni ostvaruje pravo na godišnji odmor u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca.

Sve većom upotrebom interneta pitanje zaštite autorskog prava na fotografiji postaje sve popularnije. Ukoliko je autor fotografiju postavio na internet niko drugi bez njegove dozvole ne sme je preuzeti i objaviti.

Moderna, šik i vrlo kompleksna pravna oblast koja predstavlja sintezu različitih grana prava , najviše se prezentuje u zapadnim zemljama, međutim potreba za njom se javlja i u našoj zemlji. Pravo pitanje je čime se bave Fashion Law advokati?

Postupak po prigovoru korisnika usluge osiguranje reguliše Narodna banka Srbije (NBS) Odlukom o postupku po prigovoru korisnika usluge osiguranja. Prigovor se najpre podnosi društvu za osiguranje. Međutim, ukoliko je korisnik nezadovoljan odgovorom društva za osiguranje ili mu taj odgovor nije dostavljen u predviđenom roku, sporni odnos između korisnika i davaoca usluga može se rešiti na dva načina:

Pravo na prigovor korisnika usluge osiguranja kao sredstvo njegove zaštite predviđeno je odredbama Zakona o osiguranju. Sa druge strane, postupak po prigovoru reguliše Narodna banka Srbije (NBS) Odlukom o postupku po prigovoru korisnika usluge osiguranja.

Aneks ugovora o radu korisno je sredstvo za izmenu ugovorenih uslova rada zaključenog ugovora o radu. Međutim, međusobni odnos poslodavca i zaposlenog ne može biti bezuslovno izmenjen aneksom ugovora. Uslovi i okolnosti koji mu prethode predviđeni su Zakonom o radu, i nepoštovanje tih odredbi povlači za sobom posledice, kako na strani poslodavca tako i na stani zaposlenog.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.