Moderna, šik i vrlo kompleksna pravna oblast koja predstavlja sintezu različitih grana prava , najviše se prezentuje u zapadnim zemljama, međutim potreba za njom se javlja i u našoj zemlji. Pravo pitanje je čime se bave Fashion Law advokati?

Postupak po prigovoru korisnika usluge osiguranje reguliše Narodna banka Srbije (NBS) Odlukom o postupku po prigovoru korisnika usluge osiguranja. Prigovor se najpre podnosi društvu za osiguranje. Međutim, ukoliko je korisnik nezadovoljan odgovorom društva za osiguranje ili mu taj odgovor nije dostavljen u predviđenom roku, sporni odnos između korisnika i davaoca usluga može se rešiti na dva načina:

Pravo na prigovor korisnika usluge osiguranja kao sredstvo njegove zaštite predviđeno je odredbama Zakona o osiguranju. Sa druge strane, postupak po prigovoru reguliše Narodna banka Srbije (NBS) Odlukom o postupku po prigovoru korisnika usluge osiguranja.

Aneks ugovora o radu korisno je sredstvo za izmenu ugovorenih uslova rada zaključenog ugovora o radu. Međutim, međusobni odnos poslodavca i zaposlenog ne može biti bezuslovno izmenjen aneksom ugovora. Uslovi i okolnosti koji mu prethode predviđeni su Zakonom o radu, i nepoštovanje tih odredbi povlači za sobom posledice, kako na strani poslodavca tako i na stani zaposlenog.

Zakonom o radu predviđeno je nekoliko opravdanih razloga koji stoje poslodavcu na raspolaganju prilikom otkaza ugovora o radu. Jedan od njih jeste prestanak potrebe za radom zaposlenih koji se od tog trenutka tretiraju kao tehnološki višak. Ovaj pojam često u praksi plaši zaposlene jer je u velikom broju slučajeva upravo prestanak za radom pojedinih zaposlenih razlog za otkaz ugovora o radu.

Naknada štete kao posledica nezakonitog otkaza uređena je Zakonom o radu. Ovim Zakonom je predviđeno da zaposleni u pogledu kojeg je sud utvrdio nezakonitost prestanka radnog odnosa, ostvaruje pravo na naknadu štete u nekoliko slučajeva:

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.