Radno pravo

Usluge - Radno pravo

Poslodavci često koriste svoj dominatni položaj u odnosu na zaposlene i ugrožavaju njihova prava. U našoj advokatskoj kancelariji možete dobiti sve pravne savete i rešiti sve nedoumice vezane za radno pravo i ostvarivanja prava zaposlenih.Pružamo podršku fizičkim licima u ostvarivanju prava iz oblasti rada, naplate potraživanja prema poslodavcima, takođe savetujemo u postupcima za sprečavanje zlostavljanja na radu (mobing).

Pored toga, naša advokatska kancelarija vrši pravno savetovanje privrednim društvima u oblasti radnog prava, izrada internih pravilnika i ugovora o radu, kolektivnih ugovora kod poslodavca, ugovora o delu, menadžerskih ugovora i sličnih akata.

Ostale usluge iz oblasti radnog prava koje možete dobiti od nas:

- Savetovanje privrednih društava u pogledu zakonitosti poslovanja
- Izrada pravilnika o organizaciji I sistematizaciji
- Pravilnika o radu
- Ugovora o radu
- Kolektivnih ugovora kod poslodavaca
- Ugovor o delu i ugovor o pravima i obavezama direktora (menadžerski ugovori).
- Regulisanje angažovanja zaposlenih sa radom od kuće ili na terenu
- Aneksi ugovora o radu
- Prestanak radnog odnosa
- Disciplinski postupci kod poslodavca
- Sporazumi o prestanku radnog odnosa i tehnološki višak
- Zabrana konkurencije tokom rada kod poslodavca i po prestanku zaposlenja
- Podrška fizičkim licima u ostvarivanju prava iz oblasti rada i naplata potraživanja
- Savetovanje u postupcima za sprečavanje zlostavljanja na radu (mobing) i za uzbunjivanje
- Parnični postupci iz oblasti radnog prava i postupci pred Inspekcijom rada
- Radne dozvole za strance
- Izrada potrebne dokumentacije i vođenje kroz celokupan postupak.
- Produženje dozvola
- Upućivanje zaposlenih na rad u inostranstvo
- Pravni saveti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu


Sto se tiče zakona o radu išlo se na njegovo usklađivanje sa EU, čime su uvedene mnogobrojne novine i nova rešenja.
U koliko Vam je potrebna bilo kakva informacila ili savet vezano za radno pravo, naš tim Vam stoji na raspolaganju da Vam predoči sve mogućnosti i da različite savete kako bi uspešno rešili sve vaše nedoumice ili sporove.


AKT | Todorović i Partneri

NAŠA FILOZOFIJA

AKT Advokati | Todorović & Partneri

VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja.


Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.

SAZNAJTE VIŠE

Copyright © 2014 - 2021 Advokatska kancelarija Todorović - Sva prava zadržana

Top