Naš tim
Ivan Todorović - advokat od 2010. godine

Ivan Todorović

Pravne oblasti: kompanijsko pravo, trgovinsko pravo, ekološko pravo, parnice, stečaj, intelektualna svojina, odbrana u postupcima za krivična dela u oblasti privrede, poresko pravo, transferne cene.

Advokat od 2010. godine.

Autor sledećih radova:

  • „Ponuda za preuzimanje akcionarskih društava“, master rad, 2008. „Odgovornost za pravne nedostatke pri prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica“, Pravo i privreda, br. 10-12/2014
  • „Klase u planu reorganizacije“, Strani pravni život, br. 3/2014 „Izvršenje na udelu u privrednom društvu“, Bilten komore izvršitelja, br. 2/2015
  • “Predlaganje plana reorganizacije u skladu sa načelom savesnosti i poštenja” – master teza 2008
  • „Izvršenje na udelu u privrednom društvu“, Bilten komore izvršitelja, br. 2/2015
  • “Izvodljivost plana reorganizacije”
  • “Izvršenje novčanog potrazivanja na žigovima” – Bilten komore izvršitelja 3/2016
  • “Klauzula zabrane konkurencije” – Radno-pravni savetnik 9/2016
  • “Smenski rad” – Radno pravni savetnik 5/2016
  • “Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju” – Radno-pravni savetnik 4/2017
  • “Višak zaposleni” – Radno-pravni savetnik 12/2016

Obrazovanje:

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine.

Odbranio master tezu iz Privrednog prava 2008. godine.

Doktorsku disertaciju na temu Pravne posledice usvajanja plana reorganizacije odbranio u februaru 2016. godine.

Jezici: engleski, nemački, francuski.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button